Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Niemenrannan kolmannen vaiheen kaavaluonnokset nähtävillä

Julkaistu 12.5.2017 12.47

Niemenrannan uuden asuinalueen kolmannen vaiheen asemakaavan muutos etenee Niemenrannan osayleiskaavan ja yleissuunnitelman pohjalta. Valmisteluaineisto on nähtävillä 1.6.2017 saakka.

Muutoksella tavoitellaan järven rantamaisemaan soveltuvaa, laadukasta kaupunkimaista kerrostalovaltaista asuinaluetta. Suunniteltu raitiotien linja palvelisi myös nyt kaavoitettavaa aluetta.

Entiselle Metsä Boardin teollisuusalueelle Tampereen länsiosaan on tulossa n. 2300 - 2800 asukkaan alue, jossa on myös tiloja palveluille. Noin 31 hehtaarin alue on Näsijärven rannassa sijaitsevalla niemellä. Alueen pohjoispuolella on Lielahdenkatu ja länsipuolella jo aiemmin kaavoitetut ja osin rakennetut Niemenrannan alueet.

Ranta-alue säilyy yleisenä alueena, jonne on linjattu pyörä- ja kävelytiet. Alueen itärannalla on venevalkama ja puisto. Muut ranta-alueet ja alueen keskellä sijaitseva Sahanmäki on tarkoitus säilyttää luonnonmukaisina. Lielahdenkadun varressa säilyy metsäinen viheralue.

Pientaloja kerrostalojen lisäksi

Asemakaavalla mahdollistetaan pääasiassa kerrostalovaltaisten asuinkorttelien rakentaminen Niemenrannan jo rakenteilla olevien alueiden jatkeeksi. Tyypillisten kerrostaloasuntojen lisäksi kaavaluonnos mahdollistaa myös monimuotoisia kaksikerroksisia pientalomaisia asuinrakennuksia sekä kerrostaloasuntoja omalla sisäänkäynnillä tai pihalla. Lisäksi kaavassa on varattu alueita päiväkotia tai muuta palvelua varten.

Alueen rakennusoikeus lisääntyy nykyisestä rakennusoikeudesta noin 24 000 kerrosneliömetriä. Kaavalla muodostuu rakennusoikeutta 127 350 kerrosneliömetriä, josta pääosa on asunnoille. 2600 kerroneliömetriä osoitetaan asuin-, liike- ja toimistorakentamiseen ensisijaisesti päiväkotia varten ja 200 kerrosneliömetriä liike- ja toimistorakentamiseen rantakahvilaa tai ravintolaa varten.

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lain voiman. Kaavan mahdollistaman uudisrakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2019.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Riikka Rahkonen
puhelin 040 801 2724


Teksti Anna-Leea Hyry