Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Hatanpään sairaalan ja Taysin yhdistämisen valmistelu etenee

Julkaistu 24.4.2017 15.13

Hatanpään sairaalan ja Taysin toiminnallista ja hallinnollista yhdistämistä valmistellaan vuoden 2017 aikana. Projektisuunnitelma on hyväksytty sekä Tampereen kaupunginhallituksessa että sairaanhoitopiirin hallituksessa. Sairaaloiden lopullinen yhdistymispäätös viedään Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin luottamuselinten käsiteltäväksi syksyllä 2017.

Hatanpään sairaalan tulevan hallinto- ja johtamismallin lähtökohtana on, että se soveltuisi Pirkanmaan maakunnan hallintomalliin, joka otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Yhdistymisessä avainasioita ovat asiakkaiden hoidon sujuvuus ja saatavuus, hoitokäytäntöjen yhtenäisyys, hoitoketjujen saumattomuus ja henkilöstön tyytyväisyys.

Jatkosuunnittelun pohjana on, että Hatanpään sairaala on yksi Taysin toimialueista. Henkilöstön johtaminen tapahtuu paikallisesti Hatanpään sairaalassa. Lääketieteellinen johtaminen tapahtuu prosessijohtamisena Taysin toimialueilta, kuten kaikissa sairaanhoitopiirin sairaaloissa. Toimialuejohtajat toimivat prosessien johtajina. Hatanpään sairaalajohtaja on hallinnollisissa asioissa suoraan sairaanhoitopiirin johtajan alainen ja lääketieteellisissä asioissa johtajaylilääkärin alainen. Malli otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta lähtien.

Jatkosuunnittelussa osaamiskeskusajattelua vahvistetaan ja viedään eteenpäin viime vuonna tehdyn erikoissairaanhoidon selvityksen pohjalta. Tukipalvelut tullaan integroimaan.


Lisätietoja

Palvelujohtaja
Arto Ranta
puhelin 050 512 1546
sähköposti


Teksti Aila Rajamäki