Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Hiedanrannan kehitystä linjattiin

Julkaistu 18.4.2017 14.18

Hiedanrannan kehitysohjelman ohjelmasuunnitelman päivitetty versio hyväksyttiin tiistaina 18.4.2017 Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa.

Hiedanrannan kehitysohjelma aluetta laajennetaan vastaamaan ideasuunnittelukilpailun koko aluetta, jotta mahdollisia muutoksia Lielahdessa on helpompi sovittaa yhteen. Hiedanrannan alueen yleissuunnitelma laaditaan ideasuunnittelukilpailun ohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden, kilpailun tuloksen ja tuomariston suositusten pohjalta.

Lielahden nykyisen alueen mahdolliset yksityiset aluekehityshankkeet tulee tarkastella yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä tai yleissuunnitelman perusratkaisujen valinnan jälkeen. Edellytykset Lielahden vanhojen tehdastilojen laajamittaisempaan hyödyntämiseen yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa selvitetään.

Näsijärven ensimmäisen rantatäytön lupahakemusten valmistelu ja Näsijärvessä sijaitsevan nollakuitualueen kunnostamiseen liittyvän kokeilun lupavalmistelut käynnistetään. Nollakuitu on metsäteollisuudesta peräisin olevaa puukuitua, jonka uusiokäyttöä tutkitaan Hiedanrannassa.

Tulevaisuuden kaupunginosa

Hiedanrannan kehitysohjelman tavoitteena on uudistaa Lielahden alakeskus, lisätä alueen työpaikka- ja asukasmäärää huomattavasti sekä muodostaa alakeskuksesta sekä toiminnallisesti että laadullisesti korkeatasoinen. Alueesta tehdään tulevaisuuden älykäs kaupunginosa, joka tarjoaa kuntalaisille sujuvan arjen ja parantaa asukkaiden elämänlaatua hyödyntämällä informaatioteknologioita ja toteuttamalla ratkaisut kestävällä tavalla.

Hiedanrannan kehitysohjelma koostuu kolmesta kivijalasta, jotka ovat uuden Hiedanrannan kaupunginosan rakentaminen 20.000 - 25.000 asukkaalle ja 10.000 työpaikalle, aktiivisen toiminnan luominen Lielahden vanhalle tehdasalueelle Hiedanrannan imagon rakentamiseksi ja markkinoimiseksi sekä kehitysalustana toimiminen älykkäälle kaupunkikehitykselle, resurssitehokkuudelle ja kiertotaloudelle. Kivijalkoja kehitetään samanaikaisesti ja ne tukevat monilta osin toisiaan. Ohjelman keskeiset toimintaperiaatteet ovat avoimuus, älykkyys ja kestävyys.

Alueen yleissuunnittelu on aloitettu kansainvälisen ideasuunnittelukilpailun kahden voittaneen työryhmän kanssa. Suunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti muun muassa tänä keväänä järjestettävissä avoimissa työpajoissa.

Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu keväällä 2018. Yleissuunnitelman perusteella käynnistetään alueen asemakaavoitus hyväksytyn asemakaavaohjelman mukaisesti, siten että alueen ensimmäinen asemakaava valmistuu vuonna 2019.

Ulkoinen linkkiHiedanranta


Lisätietoja

Hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju
puhelin 050 388 0901


Teksti Anna-Leea Hyry