Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Ranta-Tampellan rantapuiston, Kiiskisaarenpuiston 1. vaiheen suunnitelma nähtävänä

Julkaistu 13.4.2017 13.32

Näsijärven rannan ympäristö on Ranta-Tampellan tärkein virkistysalue. Nyt nähtävänä ja kommentoitavana on rantapuiston länsipuoleinen osa. Rannassa kulkee seudullinen pyöräreitti ja lähempänä järveä rantareitti. Kiiskisaarenpuistosta löytyy myös monipuolinen leikkipaikka, laitureita ja oleskelunurmikoita.

Kiiskisaarenpuiston 1. vaiheen suunnitelmaluonnos on nähtävänä 13.–28.4.2017 palvelupiste Frenckellissä (Frenckellinaukio 2 B) ja verkko-osoitteessa www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto.

Rantapuistovyöhyke sijoittuu vesistötäyttöalueelle, joka luo lisätilaa uudelle kaupunginosalle. Viheralueita ulottuu myös korttelialueiden väliin. Rakennusten kohdalla ranta ladotaan kivilohkareista ja puistojen kohdalle on sijoitettu rantalaitureita.

Ylempänä ja lähempänä rakennuksia kulkee seudullinen jalankulku- ja pyörätie ja alempana rannan tuntumassa rantareitti, jonka varrelta pääsee veden äärelle. Rannassa on puulaitureiden lisäksi nurmialueita oleskeluun sekä kuntoiluvälineitä. Rantamuureilla tasataan maaston korkeuseroja, ja ne toimivat myös istuskelumuureina. Rannassa on paikka myös kesäkioskille.

Leikkipaikka ja oleskelunurmia

Rakennusten välissä olevalle puistoalueelle on suunniteltu leikkipaikka, oleskelunurmia, pyöräparkkeja ja pieni kenttä polveilevan puistokäytävän varrelle. Puiston suunnittelussa on huomioitu sekä puiston julkinen luonne että asunnot. Kasvillisuusalueet kuten pensaat ja pienet puut on sijoitettu rakennusten julkisivujen edustalle. Puistoalueen eteläpuolisena jatkeena, kortteleiden välissä on viherkansi, jonka alla on maanalainen pysäköintihalli (kaavassa LPA-alue).

Näsijärven rantapuustoksi on valittu tervalepät ja pihlajat. Rakennusten väliselle viheralueelle istutetaan tervaleppiä ja pihlajia ja lisäksi orapihlajia. Viheralueen jatkeena olevan viherkannen päälle istutetaan pienikokoisia pihlaja- ja orapihlajalajeja.

Kuva: havainnekuva Kiiskisaarenpuistosta

Havainnekuva Ranta-Tampellan Kiiskisaarenpuistosta. Kuva on kilpailuvaiheesta ja poikkeaa hieman yleissuunnitelmaluonnoksesta.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija
Anna Levonmaa
puhelin 040 139 9288

Kaupunginpuutarhuri
Timo Koski
puhelin 050 345 7568


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen