Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Onkiniemen kiinteistön vuokralaisille etsitään korvaavia tiloja

Julkaistu 13.4.2017 12.36

Tampereella sijaitsevassa Onkiniemen tehdaskiinteistössä tuli esille asbestiongelma, kun museon välivarastona toimineen tilan lattiamateriaalin mureneminen käynnisti selvitykset museon varastoissa maaliskuussa 2017. Vuoden 2016 alussa voimaantullut uusi asbestilaki ja -asetus velvoittaa kartoittamaan asbestin korjaussuunnittelun yhteydessä. Edellinen haitta-ainekartoitus kiinteistössä on tehty syksyllä 2008

Kiinteistö on rakennettu 1956. Tiloissa (pyyhintänäytteet ja ilmanäytteet) löytyi asbestia useissa näytteissä. Kiinteistö asetettiin käyttökieltoon lisätutkimuksen ajaksi. Kiinteistössä on kymmeniä vuokralaisia. Tiloissa on mm. kulttuurialan toimijoiden ja yrittäjien tiloja, muuta yritystoimintaa, harrastetoimintaa ja varastoja.

Kun pyyhintä- ja ilmanäytteistä löytyi asbestikuituja, Tampereen tilakeskus otti yhteyttä aluehallintovirastoon. Avin asiantuntija teki tarkastuskäynnin tiloihin 28.3. ja antoi ohjeet jatkotoimista.

Asbestisiivous vuokralaisten tiloissa alkoi 29.3. Samoin käytävä- ja porraskäytävätiloja puhdistettiin. Vuokralaisille on järjestetty tähän mennessä keskustelu- ja tiedotustilaisuudet 29.3. ja 10.4.

Kiinteistön asbestikartoituksen väliraportti valmistui 10.4. Sen mukaan asbestilähteitä on useita ja niistä suurimpina ovat lattiat ja putket. Katossa asbestia ei ollut. Pidempiaikaisen kiinteistön käytön jatkamiseksi asbesti on poistettava tai koteloitava. Näiden toimenpiteiden aikana kiinteistön on oltava tyhjillään. Jos päädyttäisiin ainoastaan asbestivaurioiden korjaamiseen paikkakorjauksena, tilojen käyttö tämän jälkeen edellyttäisi jatkuvaa seurantaa eikä tilojen turvallisuutta kiinteistön laajuuden ja rakenteen vuoksi voitaisi siltikään taata.

Kiinteistön kunnon ja vaadittujen toimenpiteiden perusteella Tampereen Tilakeskus päätyi siihen, että kaikki vuokrasopimukset tullaan irtisanomaan siten, että ne päättyvät viimeistään 31.8.2017. Vuokrasopimuksissa on kolmen kuukauden irtisanomisaika.

Joissakin tiloissa voidaan toimia irtisanomisaikana, mikäli se todetaan turvalliseksi eli näissä tiloissa ei löydy asbestia siivouksen jälkeen eikä ole riskiä asbestin leviämisestä tilaan tai kulkureitille. Käyttöön otetuista tiloista tehdään säännölliset mittaukset turvallisuuden varmistamiseksi. Riskiarvio tilojen turvallisesta käytöstä tehdään yhdessä vuokralaisen kanssa.

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni Onkiniemessä nyt tilansa menettävä yritys- ja harrastustoimija pääsisi jatkamaan toimintaansa. Vuokralaisille on kartoitettu korvaavia tiloja kaupungin vapaista tiloista. Jokainen vuokralainen voi käydä henkilökohtaisessa tapaamisessa Tilakeskuksen asiantuntijan kanssa läpi tilojensa mittaustulokset sekä mahdolliset korvaavat tilat.

Osa vuokralaisista on jo oma-aloitteisesti saanut uudet tilat. Tampereen kaupungin tarjolla olevien tilojen lisäksi olevien lisäksi Tilakeskus on etsinyt muita yhteistyökumppaneita, jotka voivat auttaa akuutin tilatarpeen ratkaisemisessa. Onkiniemen kiinteistön vuokralaisilta ei peritä vuokraa jäljellä olevalta vuokra-ajalta.

Onkiniemen kiinteistön remontista ja käyttötarkoituksesta tehdään erillinen suunnitelma. Kiinteistön kehittäminen liittyy kiinteästi Särkänniemen ja Onkiniemeen alueen kaavoitukseen, mikä on kaavoitusohjelmassa vuodelle 2019. Tavoitteena on ollut, että kiinteistö palvelisi jatkossakin myös yritys- ja kulttuurialan toimintoja.


Lisätietoja

Toimitusjohtaja
Petri Mölsä
puhelin 040 543 4181
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu