Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Vaihtuvat hoitajat kismittivät vanhusasiamieheen yhteyttä ottaneita

Julkaistu 5.4.2017 18.27

Hoitajien vaihtuvuus kotihoidossa ja vanhuksen itsemääräämisoikeuden toteutumattomuus hoidon suunnittelussa olivat aiheita, jotka nousivat usein esille Tampereen kaupungin vanhusasiamiehen viime vuonna saamissa yhteydenotoissa. Muun muassa nämä asiat selviävät Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen ohjaus- ja valvontatoiminnasta vuonna 2016 kertovasta raportista.

Syy hoitajien vaihtuvuuteen on usein se, jos asiakkaan luona on käytävä useita kertoja päivässä, ei yksi omahoitaja pysty työvuorojensa puitteissa tekemään kaikkia käyntejä. Siksi kotihoidossa on tänä vuonna ryhdytty kokeilemaan uudenlaista mallia, jossa asiakkaalle nimetään viisi pääasiallista hoitajaa, jolloin omahoitajuus jakautuu useammalle tutulle hoitajalle. Uuden vastuutiimimallin toimivuutta seurataan myös valvonnan keinoin.

Vanhuksen toivetta hoidon suunnittelussa ei vanhusasiamiehen saaman palautteen perusteella aina kuunnella, vaikka vanhus olisi kykenevä sen ilmaisemaan. Parannettavaa on myös henkilöstön asenteissa asiakkaan kohtaamisessa.

Valvontakäynneillä on noussut esiin vajavaisuuksia omavalvonta- sekä lääkehoitosuunnitelmien ajantasaisuudessa. Lisäksi kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaille tehtävissä palvelu- ja hoitosuunnitelmissa oli puutteita asiakkaan ja omaisten toiveiden kirjaamisessa.

Tampereen kaupungin vanhusasiamieheen otettiin vuoden 2016 aikana yhteyttä 520 kertaa. Valvontakäyntejä tehtiin viime vuonna 57, joista viisi Orivedelle. Käynneistä 11 tehtiin ennalta ilmoittamatta palautteen tai muuten tietoon tulleen mahdollisen epäkohdan vuoksi. Korjauskehotuksia annettiin 18 valvontakäynnillä.

Tampereen kaupungilla on kaksi vanhusasiamiestä. Poikkeuksellisesti elokuusta 2016 tammikuun 2017 loppuun toimi vain yksi vanhusasiamies, jolla oli hoidettavana myös valvontakoordinaattorin tehtäviä, joten sinä aikana vanhusasiamiehen tavoitettavuus oli tavanomaista heikompaa.


Lisätietoja

Vanhusasiamies
Riikka Piironen
puhelin 040 830 6997
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala