Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä – arkkitehtuurikilpailussa kaksi voittajaa

Julkaistu 3.4.2017 15.38

Oululaiset arkkitehdit menestyivät Tampereen Tohlopin Käräjätörmän alueen uudistamiseen tähtäävässä arkkitehtuurikilpailussa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn, Tampereen kaupungin, Kotipirtti ry:n ja Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n yhdessä järjestämän arkkitehtuurikutsukilpailun tulos julkistettiin maanantaina 3.4.2017 Kylä kaupungissa -seminaarissa Tampere-talossa. Seminaaria olivat järjestämässä Aran kanssa muun muassa Tampereen kaupunki, Tampereen vanhusneuvosto ja Oma Tesoma -hanke.

Kilpailulla haettiin ideoita Tohlopissa sijaitsevan Käräjätörmän pohjoisosan täydennysrakentamiselle, minkä lisäksi sen tarkoituksena oli uudistaa ikääntyneiden ja muistisairaiden asumista laajemminkin. Kilpailu oli osa ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman (Ikä-Aske) hankekokonaisuutta.

Palkintolautakunta päätti myöntää kaksi ensimmäistä palkintoa. Voittajaehdotusten nimimerkit ovat "Punos" ja "Sydän". Ne vastasivat eri osiltaan parhaiten kilpailuohjelmassa esitettyihin tavoitteisiin.

"Punos"-ehdotuksen vahvuutena olivat asumisen uudet ja innovatiiviset ratkaisut, erityisesti muistisairaiden asumisen osalta. Myös monisukupolvisuuden ja yhteisöllisyyden tavoitteet täyttyivät työssä erittäin hyvin. Kaupunkirakenteen osalta palkintolautakunta piti ehdotusta kiinnostavana ja idearikkaana, mutta myös toteutuksen kannalta haastavana, joten työ ei sovellu sellaisenaan koko alueen asemakaavoituksen lähtökohdaksi. "Punoksen" takana ovat arkkitehdit Sasu Alasentie, Ulla Passoja, Juho Tastula ja Janne Karjalainen oululaisesta Uki Arkkitehdit Oy:stä.

Havainnekuva: Punos ilmasta
Punos ilmasta havainnekuvassa

Ehdotuksen "Sydän" vahvuus taas oli kaupunkirakenteellinen ratkaisu, jota palkintolautakunta piti kilpailun onnistuneimpana. Sen katsottiin soveltuvan parhaiten alueen kaavoituksen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun lähtökohdaksi. Sisällöllisesti ja ikääntyneiden asumisratkaisujen osalta ehdotus oli ammattitaitoisesti toteutettu, mutta se ei kuitenkaan tarjonnut erityisen innovatiivisia ratkaisuja. Myös "Sydän" oli pääosin oululaista käsialaa. Työn tekijät ovat Jaakko Kallio-Koski, Marttiina Vierimaa ja Kai Ruuhonen Optiplan Oy:n Oulun toimipisteestä.

Havainnekuva: Sydän ilmasta
Sydän ilmasta havainnekuvassa

Kaikissa kilpailuun osallistuneissa neljässä työryhmissä oli arkkitehtisuunnittelijoiden lisäksi mukana myös ikääntyneiden asumisen asiantuntijoita. Työryhmät oli valittu 23:n ehdokkaan joukosta etukäteen ilmoittautumismenettelyn kautta, mutta kilpailuehdotukset jätettiin nimettöminä ja tekijät paljastuivat vasta voittajien valinnan jälkeen.

Palvelukorttelimallin pilottikohde

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus haki kilpailulla ratkaisua ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valtakunnalliseksi palvelukorttelipilotiksi. Kilpailualue koostui kahdesta osasta. Alueen länsiosaan, jossa toimii Kotipirtti ry, suunniteltiin sekä tehostettua palveluasumista että monipuolisesti muuta asumista yhdistelevä korttelikokonaisuus, jossa jokaisella iästä, varallisuudesta, etnisestä alkuperästä tai diagnooseista riippumatta on viihtyisää ja turvallista asua. Alueen itä- ja eteläosiin haettiin täydennysrakentamisen ratkaisuja ideatasolla.

Käräjätörmän kehittäminen jatkuu alueen pohjoisosan asemakaavojen uudistamisella. Palkintolautakunta suosittelee, että molempien voittajaehdotusten parhaita puolia hyödynnetään alueen jatkosuunnittelussa. Töitä arvioidessa tutkittiin myös mahdollisuutta yhdistää näiden kahden ehdotuksen parhaiten onnistuneet osiot. Tämän todettiin olevan toteutettavissa.

Kilpailun tarkoituksena oli uudistaa ikääntyneiden ja muistisairaiden asumista, sekä kehittää elinkaariasumista, eri ikäisten kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä. Lähtökohdaksi kustannustehokkuuden rinnalle tulee ottaa ikääntyneiden asukkaiden turvallinen, elämyksellinen ja kodikas asuminen sekä turvallinen asuinympäristö, joka mahdollistaa kohtaamiset ja aktiivisen elämän. Kilpailun järjestäjät uskovat, että tällä kilpailulla on vaikutusta ikääntyneiden ja muistisairaiden asumisen vaihtoehtojen kehittämiseen.

Havainnekuva: Punos
Punoksen havainnekuva
Havainnekuva: Sydän
Sydämen havainnekuva

Lisätietoja

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara
Kilpailusihteeri, arkkitehti
Kaisu Kammonen
puhelin 029 525 0890
sähköposti [email protected]


Teksti Kaisu Kammonen