Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereelle ydinkeskustaan suunnitellun Kunkun parkin hankintamenettely käynnistyi

Julkaistu 28.3.2017 15.42

Tampereen Kunkun parkin suunnittelun, rakentamisen ja operoinnin kilpailutus käynnistynyt. Kyseessä on hankintalain mukainen käyttöoikeusurakka, ja osallistumishakemukset on jätettävä viimeistään 22.6.

Kunkun parkin ja Näsinkallion maanalaisen eritasoliittymän mahdollistavien asemakaavojen laadinta on aloitettu ja tavoitteena on saada kaavat hyväksymiskäsittelyssä vuoden 2017 lopussa. Jo tänä aikana on tehtävä hankesuunnittelua, jotta varmistetaan hankkeen toteutettavuus taloudellisesti ja teknisesti. Tähän tarvitaan tulevan operaattorin ja hankkeen toteuttajan näkemys, asiantuntemusta ja rahoitusta, jotta laadittava asemakaava olisi tulevaa käyttöä ja tarpeita mahdollisimman hyvin vastaava.

Jatkoneuvotteluihin valittavien ehdokkaiden valinta tapahtuu sekä soveltuvuuden vähimmäisvaatimusten että tarjoajien arviointiperusteiden perusteella.

Kunkun parkki perustuu Tampereen keskustan osayleiskaavaan, Viiden Tähden Keskusta -kehittämisohjelmaan, liikenneverkkosuunnitelmaan ja maanalaisen pysäköinnin ja huollon yleissuunnitelmaan. Se on keskustan maanalaisen pysäköinti- ja huoltoverkoston toinen vaihe, joka palvelee ja tukee tulevaisuudessa Tampereen ydinkeskustan Tammerkosken länsipuolen asumista, palveluja, tapahtumia ja liike-elämää. Kunkun parkki – hanke parantaa keskustan länsiosan saavutettavuutta, vahvistaa keskustan vetovoimaa ja luo edellytyksiä keskustan länsiosan katuverkoston jalankulkupainotteisuuden kehittämiselle.

Hankintailmoitus:


Lisätietoja

Hankejohtaja
Tero Tenhunen
puhelin 050 540 2860
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu