Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Maailman vesipäivää vietetään 22.3.

Julkaistu 22.3.2017 10.14

Maailman vesipäivän (World Water Day) teemana on tänä vuonna jätevedet. Tuhansien järvien Suomessa yksi vesiensuojelun kulmakivi on jätevesien puhdistus. Ilman jätevesien keräilyä ja käsittelyä vesistömme pilaantuisivat nopeasti. Tampereella niin Näsijärven kuin Pyhäjärven veden laatu on parantunut viime vuosikymmeninä sekä teollisuuden muutosten myötä että tehostuneen jäteveden puhdistuksen ansiosta.

 

Tampereen Veden jätevedenpuhdistamoilla käsitellään vuosittain noin 33 miljoonaa kuutiometriä jätevettä. Puhdistamoilla käsitellään myös Kangasalan, Ylöjärven ja Pirkkalan jätevedet. Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa ohjaavat viranomaisen myöntämät ympäristöluvat, joissa on asetettu puhdistus- ja tarkkailuvaatimukset. Sekä jäteveden että lietteen laatua tutkitaan säännöllisesti sekä Tampereen Veden että valvovan viranomaisen toimesta.

Arjen valinnoilla voi vaikuttaa

Jätevesien johtaminen ja puhdistus onnistuvat parhaiten, kun viemäriin ei laiteta sinne kuulumattomia aineita. Sivustolta www.pytty.fi löytyy tietoa haitallisista aineista, ohjeita vesistöystävällisiin toimintatapoihin sekä kampanjavideot. Pytty-kampanja on toteutettu Vesihuoltolaitosten ja Vesilaitosyhdistyksen yhteistyönä tavoitteena kodin kemikaalien vähentäminen viemäriverkostossa.

Maailman Vesipäivää vietetään kansainvälisesti

YK:n yleiskokous julisti vuonna 1992 maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Samana vuonna pidettiin Rio de Janeirossa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi. Maailman vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta puhtaan veden tärkeydestä sekä veden määrästä ja laadusta koko maapallolla.


Teksti Liisa Mustaniemi