Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Uusi palveluryhmä kehittää kaupungin tila- ja kiinteistöomaisuutta

Julkaistu 22.2.2017 15.00

Tampereen kaupungin organisaatiossa toimii uusi Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä. Sen keskeisiä tehtäviä ovat maa- ja asuntopolitiikan valmistelu ja toteutus, palvelutilaverkkojen suunnittelu ja kaupungin tilaomaisuuden hallinta. Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm johtaa ryhmää. Hän siirtyi tehtävään Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksesta.

Kiinteistöt tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä varmistaa osaltaan voimakkaan väestönkasvun ja asuntorakentamisen edellytyksiä sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon kilpailun syntymistä.

– Kehitämme pitkäjänteisesti kaupungin tila- ja kiinteistöomaisuutta kaupungin ja kaupunkilaisten tarpeisiin. Esimerkiksi Kiinteistötoimessa tavoitteenamme on tänä vuonna luovuttaa yhtiömuotoiseen kerros- ja rivitalorakentamiseen noin 80 000 kerrosneliömetriä, joista 30 000 kerrosneliömetriä kohdistuu kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon, kertoo Virpi Ekholm.

Vuoden 2017 aikana maankäyttösopimuksia Tampereella tulee hyväksyttäväksi esimerkiksi Kalevan ja Tohlopin kaupunginosissa. Maankäyttösopimusten kannustimilla edistetään täydennysrakentamista. Kaupunki aikoo hankkia aktiivisesti myös kaavoitettuja alueita, esimerkiksi Lakalaivan ja lopetettujen teollisuuslaitosten alueilta. Kaupungin omalle palvelutuotannolle tarpeettoman kiinteistöomaisuuden realisointia tullaan jatkamaan myös tänä vuonna.

Toimitilarakentamisen tonttitarjonnan kannalta keskeinen alue on kaupungin keskusta ja kaupan osalta alakeskukset. Heti luovutettavissa olevien tuotantotoiminnan tonttien tarjontaa on Ruskossa, Tarasteella ja Linnainmaalla. Tavoitteena on luovuttaa toimitilarakentamiselle rakennusoikeutta noin 20 000 kerrosneliömetriä sekä teollisuus- ja varastorakentamiseen noin 50 000 kerrosneliömetriä.

– Asiakaspalvelua sujuvoitamme muun muassa maanomistajien lupien ja yritystonttitarjonnan käsittelyn digitalisoinnilla. Maanvuokraussopimuksien tekemisessä aiomme ottaa käyttöön sähköisen allekirjoituksen ja arkistointijärjestelmän, kertoo Virpi Ekholm toimialueensa kehitysnäkymistä.

Synergiaetuja yhteistyöstä

Kaupungin organisaatiouudistuksessa Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään on koottu yhteen synergiaetua tavoitellen osin eri tahoilla aikaisemmin toiminut henkilöstö. Kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella toimiva ryhmä on jaettu kolmeen yksikköön: Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, Kiinteistötoimi ja Tilaomaisuuden hallinta.

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikössä valmistellaan kaupungin asuntopolitiikkaa ja toteutetaan sitä. Yksikössä tehdään myös palvelutilaverkkoihin liittyviä tarveselvityksiä ja hankesuunnittelua yhteistyössä tiloissa toimivien kanssa sekä maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden pitkän aikavälin ajoituksen ja investointien koordinointia. Yksikön esimies on asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä.

Kiinteistötoimi-yksikössä valmistellaan ja toteutetaan maapolitiikan linjauksia ja suunnataan kaupungin kasvua ja maanhankintaa. Yksikkö hankkii, myy, vuokraa ja luovuttaa maa- ja vesiomaisuutta ja niihin liittyviä luonnonvaroja. Myös maaomaisuuden edunvalvonta ja kiinteistökehittäminen, kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastaminen ja rasitteiden perustaminen, muuttaminen ja poistaminen kuuluvat yksikön tehtäviin. Lisäksi maankäyttösopimukset, rakentamiskehotukset, etuosto-oikeudet sekä kehittämiskorvauksiin liittyvät tehtävät kuuluvat yksikön vastuulle. Yksikön esimies on maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi.

Tilaomaisuuden hallinta -yksikkö hoitaa kaupungin palveluiden tarvitsemat tilajärjestelyt ja vuokraukset sekä tilavuokrien budjetoinnin ja toteutuneiden tilakustannusten seurannan. Myös talonrakennusinvestointien investointisopimukset, tarpeettoman tilaomaisuuden realisointi ja vuokraus sekä kauppatorien ja Kauppahallin toiminnan järjestäminen kuuluvat yksikön tehtäviin. Yksikkö järjestää myös maanomistajan luvat kaupunkitilan käytöstä. Yksikön esimies on tilapäällikkö Niko Suoniemi.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell