Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Lasten ja nuorten aineistoja lainataan yhä enemmän

Julkaistu 30.1.2017 8.20

Tampereen kaupunginkirjaston lainausmäärät säilyivät vuonna 2016 lähes ennallaan. Lasten ja nuorten aineistojen lainaus kasvoi. Pääkirjasto Metsossa näkyivät remontin vaikutukset.

Poika lukee kirjaa kirjastoautossa
 

Tampereen kaupunginkirjaston kokonaislainaus oli vuonna 2016 noin 4,8 miljoonaa. Määrä säilyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna: muutos oli -1 %. Ilahduttavaa oli kuitenkin lasten ja nuorten aineistojen kokonaislainaus, joka kasvoi yli 3 % edellisvuodesta. Lainausmäärät kasvoivat niin kirjojen kuin av-aineistojenkin osalta.

– Olemme erityisen iloisia lasten ja nuorten aineiston lainauksen noususta. Tämä kehitys on ollut trendinä jo parin vuoden ajan. Kirjastojen pitkäjänteinen ja systemaattinen yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa sekä panostus lukemisen edistämiseen tuottaa tulosta. Lasten ja nuorten lukutaidon ja -harrastuksen edistäminen on myös kirjaston tulevien vuosien strateginen painopistealue, kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg kertoo.

Kävijöitä Tampereen kaupunginkirjaston toimipisteissä oli vuonna 2016 yhteensä noin 2,4 miljoonaa. Laskua edellisestä vuodesta tuli 4 %.

Metson remontti näkyi myös Sampolassa

Vuoden 2016 alussa alkanut pääkirjasto Metson mittava remontti näkyi myös tilastoissa. Pääkirjaston lainaus laski vuodesta 2015 10 % ja kävijämäärä 7 %. Osa keskustan asiakkaista näyttää siirtyneen Sampolan kirjastoon, jossa sekä kokonaislainaus että kävijämäärä nousivat peräti 19 %. Pääkirjaston remontti jatkuu syksyyn 2017 saakka. Iso osa uusista tiloista on kuitenkin jo avattu, ja asiakkaat ovat löytäneet hyvin esimerkiksi uuteen lehtisaliin ja työskentelytiloihin.

Muista Tampereen kaupunginkirjaston toimipisteistä kävijämääräänsä kasvattivat viime vuonna runsaasti Peltolammin kirjasto (22 %), Nekalan kirjasto (15 %) ja Terälahden kirjasto (42 %). Lainausmäärät kasvoivat Sampolan ohella eniten Kämmenniemessä (35 %), Nekalassa (21 %), Lielahdessa (17 %) ja kirjaston kotipalveluissa (11 %). Kämmenniemen ja Terälahden kirjastojen hyviä lukuja selittävät osaltaan viime vuonna aloitetut omatoimiaukiolot.Lisätietoja

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
Pirkko Lindberg
puhelin 0400 985 991
sähköposti [email protected]


Teksti Emma Salmi