Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2017

Julkaistu 25.1.2017 18.06

Tampereen kaupungin sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi osaltaan palvelu- ja vuosisuunnitelman kokouksessaan 25.1.2017. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin uuden toimintamallin mukaista strategista johtamisjärjestelmää ja väline lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Suunnitelmalla tarkennetaan vuosittain kaupungin talousarviota sekä toiminnan ja talouden tavoitteita.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmän toimintatulot ovat 14 miljoonaa euroa ja toimintamenot 99,4 miljoonaa euroa. Investointimenot ovat yhteensä 4,4 miljoonaa euroa. Toimintamenoista oman toiminnan osuus on noin 81,7 miljoonaa euroa eli 82 prosenttia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa on neljä palveluyksikköä: kirjasto ja kansalaisopisto, kulttuuri ja taide, liikunta ja nuoriso sekä Sara Hildénin taidemuseo. Palveluverkkoa kehitetään edelleen osana palvelumallityötä.

Lasten ja nuorten lukutaitoa edistetään

Kirjaston toiminnan yksi painopistealue on lasten ja nuorten lukutaidon edistäminen. Siihen panostetaan esimerkiksi lisäämällä hankintamäärärahaa tähän aineistoon. Myös kirjavinkkaus laajenee. Uusia digitaalisia palveluja otetaan käyttöön, muun muassa chat-neuvonta ja myöhästymismaksujen verkkomaksaminen. Varausmaksut poistuivat uuden kirjastolain myötä, mutta noutamatta jääneistä varauksista menee euron maksu.

Tampereella on 15 kiinteää kirjastoa ympäri kaupunkia, joista kolme toimii myös omatoimikirjastona, kaksi kirjastoautoa ja yksi liikkuva kirjastoyksikkö. Metson peruskorjaus jatkuu vuoden 2017 aikana. Hervannan vapaa-aikakeskuksen peruskorjauksen ja sinne sijoittuvan kirjaston suunnittelu käynnistyy. Vuoden 2018 alussa Tesoman kirjasto saa uudet tilat Tesoman hyvinvointikeskukseen. Kirjasto lisää aukioloja muun muassa avaamalla ovet monissa kirjastoissa jo kello 8, jolloin asiakkaat voivat asioida itsepalveluperiaatteella. Työväenopiston ja kirjaston yhteistyö tilojen käytössä tiivistyy.

Suomi 100 -juhlavuosi näkyy uusina avauksina

Kulttuuri- ja taideyksikkö sisältää kulttuuripalvelut, Tampere Filharmonian sekä museopalvelut. Suomen 100-vuotisjuhlavuosi näkyy merkittävinä uusina avauksina: Suomen pelimuseo avattiin Vapriikissa tammikuussa ja Muumimuseo avataan Tampere-talossa ensi kesäkuussa. Koko juhlavuoden ajan on Tampereella tarjolla monipuolinen valikoima tapahtumia, konsertteja ja näyttelyitä.

Suomi 100 -hankkeita ovat myös muun muassa uusittu jääkiekkomuseo, Tampereen taidemuseon näyttelyt Kansan asialla ja ITE, Vapriikin näyttelyt Birckala 1017, Pajarin pojat ja osittain uusittu Tampere 1918, Pirkkalan Tursiannotkon arkeologiset kaivaukset, Tampere Filharmonian Japanin-kiertue ja osallistuminen valtakunnalliseen Taidetestaajat-hankkeeseen. Syksyllä Tampereen päivän yhteydessä järjestetään myös uudenlainen kaupunkifestivaali.

Työväen keskusmuseo Werstaan yhteydessä sijaitseva Tekstiiliteollisuusmuseo suljetaan ja tiloihin rakennetaan uusi näyttely. Keskustorin kupeessa sijaitseva Vanha kirjastotalo uudistetaan ja avataan kulttuurin talona keväällä 2018. Hervannan elokuvateatterin tilojen koordinointi palaa kulttuuri- ja taideyksikölle.

Uusia liikuntapaikkoja rakennetaan

Liikunta- ja nuorisoyksikön palveluissa vuoden 2017 merkittävät kehittämiskohteet ovat maauimalan rakentaminen sekä Tesoman jäähallin, Rantaperkiön tekonurmikentän ja Kaukajärven vapaa-aikatalon peruskorjauksen valmistumiset. Lisäksi Lielahden nuorisokeskus otetaan käyttöön, Sorsapuiston kentälle rakennetaan iso tekojäärata-alue, Kaupin alueelle valmistuu lämmitettävä jalkapallon tekonurmikenttä ja Alasjärvelle rakennetaan Tampereen frisbeegolfkeskus.

Kaupungin ja yksityisen yrityksen sopimus laskettelurinteiden toiminnasta päättyy toukokuussa 2017. Kevään aikana selvitetään rinnetoiminnan jatkuminen sopimuspohjaisesti siten, että nykyisten Hervannan ja Mustavuoren laskettelukeskusten sijaan toimintaa olisi vain yhdessä kohteessa. Muutoksella tavoitellaan kustannussäästöjä. Mikäli toiminnasta ei päästä kaupungin kannalta taloudellisesti kestävään sopimukseen, on mahdollista, että kaupunki ei osallistu jatkossa laskettelurinteiden toiminnan tukemiseen.

Avustuksiin varataan lähes 17 miljoonaa euroa

Avustukset ovat tärkeä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen järjestämistapa Tampereella. Vuodelle 2017 sivistys- ja kulttuuripalvelujen avustuksille on varattu 16 990 898 euroa, johon sisältyvät myös kaupungin omistamissa tiloissa toimivien tilakustannukset. Avustusmäärärahat ovat kasvaneet viime vuodesta, mikä johtuu enimmäkseen Tampere-talon laajennuksesta aiheutuvasta vuokran noususta.

Avustuksia myönnetään kumppaniyhteisöille, joita ovat esimerkiksi taidelaitokset ja taiteen perusopetuksen oppilaitokset. Lisäksi avustuksia myönnetään muun muassa kulttuuri- ja taideyhteisöille, museoille, festivaaleille, liikunta- ja harrastusseuroille ja yhdistyksille. Lisäksi kaupunki myöntää stipendejä ammattitaiteilijoille.

Kaupunki avustaa talviuintisaunoja ylläpitäviä yhdistyksiä siten, että yhdistykset hoitavat käytännön toiminnan ja kaupunki myöntää omistamansa saunatilat vastikkeetta niiden käyttöön. Tätä avustusta aiotaan uudistaa seuraavaksi talvikaudeksi siten, että yhdistysten taloudellista vastuuta lisätään.


Lisätietoja

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki