Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Autojen yhteiskäyttöä pilotoidaan kolmessa rakennushankkeessa

Julkaistu 24.1.2017 20.25

Tampereen kaupunki pilotoi autojen yhteiskäyttöjärjestelmää kolmessa meneillään olevassa rakennushankkeessa. Yhdyskuntalautakunta päätti 24.1.2017 pilotoinnin aloittamisesta. Pilottiin mukaan valitut rakennuskohteet ovat Luminary Tammelassa, Härmälänrannan Setlementtiasunnot Oy ja Kalevanrinteen asemakaava 8478.

Lautakunta lisäsi yksimielisesti ponnen, jonka mukaan hankkeeseen liitetään selvitys ja mahdollinen pilotointi yhteiskäyttöpyörien käytöstä. Pilotoinnissa edellytetään seurantaa kaupungeista, joissa on jo nyt käytössä yhteispysäköinti. Järjestelmän pilotointiin perustetaan seurantaryhmä.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että pilotoinnissa selvitetään miten vastataan pysäköintinormien tavoitteisiin, jos yhteiskäyttöjärjestelmä loppuu sekä tarkennetaan miten järjestelmän hallinnointi ja operointi toimii suhteessa taloyhtiöön.

Autojen yhteiskäyttö on arkisiin tarpeisiin soveltuvaa joustavaa auton vuokrausta, jossa käyttäjä voi saada auton tilapäiseen käyttöön kohtuullisella maksulla silloin kun sellaista tarvitsee. Autojen yhteiskäyttö vähentää pysäköintipaikkojen tarvetta, koska autot ovat tehokkaassa käytössä.

Pilottiin valituissa rakennushankkeissa kaavoituksen lähtökohtana on, että autojen yhteiskäytöllä voidaan vähentää kohteiden autopaikkavelvoitetta viidellä paikalla jokaista yhteiskäyttöautoa kohden. Yhteensä autopaikkoja voidaan tällä perusteella vähentää enintään 10 prosenttia pysäköintinormin määrittämästä kokonaispaikkamäärästä. Taloyhtiöt vuokraavat käyttöönsä tarvittavan määrän autoja valitsemaltaan operaattorilta.

Pysäköinniltä vapautuva tila mahdollistaa tehokkaamman rakentamisen ja hillitsee rakentamisen kustannuksia. Asukkaan näkökulmasta pysäköinnin tehostaminen alentaa paitsi autoilun, myös asumisen hintaa. Yhteiskäyttöautot hyödyttävät erityisesti henkilöitä, jotka suosivat päivittäisessä liikkumisessaan joukkoliikennettä mutta tarvitsevat auton käyttöönsä silloin tällöin.

Tavoitteena kaupunginlaajuinen yhteiskäyttöjärjestelmä

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan myös ottaa yhteiskäyttöjärjestelmän mahdollisuuden pysäköinnin tehostamiskeinona huomioon Kalevan alueen pysäköintisuunnitelman laatimisessa. Myös yhteiskäyttöjärjestelmän suunnittelu koko Tampereen alueelle käynnistetään.

Pilotoimalla palvelua aluksi muutamassa taloyhtiössä kerätään kokemuksia muun muassa pysäköintipaikkojen riittävyydestä, asukkaiden suhtautumisesta ja autonvuokrausyritysten mahdollisuudesta sitoutua palvelun tarjoamiseen vähintään viideksi vuodeksi. Jos kokemukset ovat hyviä, yhteiskäyttöautoja voidaan tulevaisuudessa käyttää asemakaavoituksessa pysäköintinormin alentamisperusteena.

Pilotista saatavia kokemuksia voidaan hyödyntää myös laajemman, koko kaupungin kattavan autojen yhteiskäyttöjärjestelmän kehittämiseen. Tampere pyrkii olemaan edelläkävijä liikkumisen palveluiden kehittämisessä, ja autojen yhteiskäytön edistäminen on osa tätä kehitystyötä.

Kaupunki pyrkii edistämään autojen yhteiskäyttöjärjestelmän luomista Tampereelle paitsi asemakaavoituksella, myös pysäköintipolitiikalla. Yhteiskäyttöautoja vuokraaville yrityksille voidaan tulevaisuudessa tarjota pysäköintipaikkoja, ja autoille voidaan myöntää erityisiä pysäköintilupia kaupungin hallinnoimille maksullisille ja aikarajoitetuille pysäköintipaikoille.

Autojen yhteiskäyttö voi tulevaisuudessa täydentää kaupungin joukkoliikennejärjestelmää ja tarjota mahdollisuuden erilaisten liikkumismuotojen joustavaan yhdistämiseen kaupunkilaisten arjessa. Näin pyritään lisäämään kestävien liikennemuotojen käyttöä sekä vähentämään ruuhkia ja liikenteen päästöjä.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518

Liikenneinsinööri
Timo Seimelä
puhelin 040 758 2104


Teksti Elise Kraatila/Anna-Leea Hyry