Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Hämeenkadun kokeilun loppuraportti tiedoksi yhdyskuntalautakunnalle

Julkaistu 24.1.2017 20.15

Hämeenkadun joukkoliikennekatu- ja elävöittämiskokeilun vaikutukset -loppuraportti merkittiin tiedoksi yhdyskuntalautakunnassa 24.1.2017 ja Hämeenkadun joukkoliikenne- ja elävöittämiskokeilut todettiin päättyneiksi.

Lautakunta äänesti esityksestä, jonka mukaan Hämeenkadun joukkoliikennekokeilua olisi jatkettu yhdyskuntalautakunnan 15.11.2016 hyväksymän Hämeenkadun katusuunnitelman toteutukseen asti ja hyödynnetty jo tehdyt katutyöt pyöräilyn ja kävelyn erottelussa. Esitys kaatui äänin 8 - 3.

Yhdyskuntalautakunnan 15.11.2016 hyväksymän Hämeenkadun katusuunnitelman toteuttaminen alkaa kesäkuussa 2017, jolloin myös raitioitien rakentaminen siihen liittyvillä osuuksilla alkaa. Katusuunnitelman mukaan Hämeenkatu muutetaan jalankululle ja joukkoliikenteelle varatuksi kaduksi, jolla pyöräily on mahdollista.

Hämeenkatu muutettiin kokeiluluonteisesti joukkoliikennekaduksi välillä Rautatienkatu - Hatanpään valtatie vuoden 2014 kesäkuussa. Heinäkuussa 2015 aloitettiin elävöittämiskokeilu, jolloin tehtiin rakenteellisia muutoksia ja muun muassa lisättiin penkkejä ja istutuksia. Kadun väliaikaisia rakenteita puretaan parhaillaan, kun katu palautetaan kokeilua edeltäneeseen tilanteeseen. Muutoksen jälkeen henkilöautoliikenne sallitaan kesäkuun alkuun saakka.

Laaja seurantatutkimus

Kokeiluun liittyvä seurantatutkimuksessa liikenteellistä kehitystä on tarkasteltu liikennelaskentojen, onnettomuustietojen ja havainnointikierrosten avulla. Kaupallisten vaikutusten selvittämiseksi on tehty kenttäkierroksia, tilastotietotarkasteluja ja kiinteistönomistajahaastatteluja. Eri sidosryhmien kokemusten selvittämiseksi on järjestetty ryhmähaastattelu, asukas- ja yrittäjäkysely sekä haastattelut Hämeenkadun itäpään kivijalkaliikkeiden yrittäjille.

Kokeilun vaikutusselvityksen johtopäätöksiä ovat, että tilajako on oikean suuntainen. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä kasvoi kokeilualueella ja niiden sujuvuus lisääntyi. Hämeenkadulla on tarpeen erillinen, jalankulusta eroteltu pyörätie. Liikennevalo-ohjaamaton kadunylityspaikka toimii joukkoliikennekadulla, jos muut liikennejärjestelyt tukevat sitä. Liikenneturvallisuus parantui kokeilun aikana, ja melutaso laski.

Hämeenkadun itäpää toimii joukkoliikennekatuna. Liikennettä on siirtynyt muulle verkolle melko tasaisesti eikä keskustaan syntynyt suurempia ruuhkia ennen kuin Rantatunneli avattiin. Joukkoliikennekokeilualueen pysäkeillä Hämeenkadulla tarvitaan lisää tilaa linja-autoja odottaville matkustajille. Autoilijat ovat löytäneet kokeilun aikana Hämpin parkin.

Toimialarakenne muuttui

Alueen toimialarakenne muuttui kokeilun aikana palveluvaltaisemmaksi kaupunkikeskustojen viimeaikaisen kehitystrendin mukaisesti. Erikoiskaupan

toimijoiden määrä vähentyi, kun taas ravintola- ja kahvilapalveluiden sekä muiden henkilökohtaisten palveluiden määrä lisääntyi.

Kokeilu on saattanut myötävaikuttaa Hämeenkadun alueen vähittäiskaupan laskevaan liikevaihdon trendiin. Samanaikaisesti kokeilualueen majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden liikevaihdon trendi kasvoi muuta ydinkeskustaa ja Tamperetta nopeammin.

Kokeilu jakoi asukkaiden ja yritysten näkemykset. Kielteisimpänä kokeilua pitivät autoilijat ja eläkeikäiset. Kokeilusta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää keskusta-alueen katujen suunnittelussa.

Uusi muutos kesäkuussa

Tampereen raitiotien ja Hämeenkadun katusuunnitelman toteuttaminen Hämeenkadulla ja Itsenäisyydenkadulla alkaa kesäkuussa 2017, jolloin Hämeenkadun liikennettä on tarpeen rajoittaa ja ohjata työnaikaisten järjestelyjen takia. Tässä yhteydessä henkilöautoliikenne joudutaan Hämeenkadun itäpäässä kieltämään.

Työnaikaisista liikennejärjestelyistä laaditaan tarkemmat liikenteenjärjestelysuunnitelmat, jotka hyväksytään katutilavalvonnassa. Ennen työnaikaisten liikennejärjestelyjen

hyväksymistä käyvät katutilavalvonta ja liikennejärjestelmän suunnitteluyksikkö suunnitelmat läpi muun muassa laajempien liikennevaikutusten selvittämiseksi.


Lisätietoja

Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja,
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518


Teksti Anna-Leea Hyry