Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen keskustassa liikennejärjestelyjä - Hämeenkadun itäpää avataan määräajaksi

Julkaistu 11.1.2017 13.45

Tampereen kaupungin keskustaa kehitetään ja samaan aikaisesti meneillään olevat liikenne- ja muut rakennushankkeet aiheuttavat haasteita liikenteen järjestämiselle. Kaupunginhallitus kävi tilannetta läpi joulukuussa ja edellytti ratkaisuja ruuhkiin.

Hämeenkadun ja Koskikadun liittymä
 

- Rakennusaikanakin on huolehdittava liikenteen sujuvuudesta, ja siihen on nyt etsitty ratkaisuja, sanoo pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Pormestarin mukaan tavoitteena on kehittää Tampereesta toimivampi ja viihtyisämpi kaupunki, jossa keskustaan pääsee kaikilla kulkutavoilla.

Tilanteen helpottamiseksi yhtenä toimenpiteenä Hämeenkadun itäpää palautetaan kaiken ajoneuvoliikenteen käyttöön määräajaksi ensi kesäkuun alkuun saakka. Aiempi määräaikainen kokeilu joukko- ja kevyen liikenteen katuna päättyi vuoden vaihteessa. Myös raitiotien rakentamisen aloitusta Hämeenkadulla ja Asematunnelissa siirretään kesäkuuhun.

Hämeenkadun itäpään joukkoliikenne- ja kävelykatukokeilu Rautatienkadun ja Hatanpään valtatien välillä päättyy käytännössä, kun uudet liikennejärjestelyt tehdään helmikuun alkupuolella. Tilapäiset rakenteet kuten kaistojen kavennukset puretaan pois sekä paikataan kadun pintaa. Sää voi vaikuttaa töiden aikatauluun.

- Hämeenkadun määräaikaisen avaamisen toivotaan helpottavan hieman keskustan liikennettä, koska se lisää nykytilanteeseen verrattuna reittivaihtoehtoja. Ratkaisuun liittyy toki myös haasteita. Avaamiseen päädyttiin saadun palautteen perusteella. Palautetta kuunnellaan ja haetaan edelleen ratkaisuja, jotta liikenne sujuisi olosuhteet huomioiden mahdollisimman hyvin keskustassa, apulaispormestari Pekka Salmi toteaa.

Hämeenkatu muuttuu hyväksyttyjen katusuunnitelmien mukaisesti lähivuosina koko matkaltaan joukkoliikenne- ja kävelykaduksi, jossa on myös pyöräväylä. Raitiotie kulkee Hämeenkadun kautta.

Keskustan liikennemäärien arvioidaan vähenevän kesäkuussa muun muassa bussien siirtyessä kesäaikatauluihin. Rantatunneliin liittyvän Naistenlahden eritasoliittymän valmistuminen kokonaisuudessaan elokuussa tuo syksyksi uusia reittejä ajoneuvoille, jolloin Kekkosentien käyttö helpottuu itä-länsi suuntaiselle liikenteelle.

Raitiotietöiden aloitus Hämeenkadulla ja Asematunnelissa siirretään kesäkuulle

Raitiotien rakentamisen aloittamista ydinkeskustassa siirretään alkamaan suunniteltua myöhemmäksi keväällä. Raitiotien rakentaminen Asematunnelissa ja Hämeenkadun länsipäässä Tuulensuun korttelissa aloitetaan kesäkuussa, kun joukkoliikenteen talviaikataulukausi on päättynyt.

Aiemmin suunniteltiin töiden aloittamista jo maaliskuussa. Kaupunki selvittää yhdessä allianssikumppanien kanssa, mitä vaikutuksia keskustakatujen rakennustöiden aloittamisen uudelleen järjestelyllä on.

Ratapihankadun sujuvuutta parannetaan, Naistenlahden eritasoliittymä valmistuu

Myös Ratapihankadulle tehdään keväällä parannuksia, jotka tuovat lisää sujuvuutta etelä - pohjois -suuntaiselle liikenteelle. Merkittävin parannus on uuden tilapäisen katuyhteyden rakentaminen Vellamonkadun ja Väinölänkadun välille, jolloin nykyiset tiukat käännökset Väinölänkadun liittymissä poistuvat. Rantatunneliin liittyviin rakenteisiin kuuluva Naistenlahden eritasoliittymä valmistuu kokonaisuudessaan elokuussa 2017.

Naistenlahden liittymän kautta syntyy taas reitti Kekkosentieltä ja uudelta Näsijärven rannassa kulkevalta Kekkosenkadun osuudelta Tampellan alueelle sekä pääsy idän suunnasta rampin kautta Ratapihankadulle. Nyt Ratapihankadulle pääsee vain ajettaessa Rantatunnelista lännen suunnasta.

Edelleen suositellaan, että idän suunnasta tullessa keskustan länsiosiin tulevat autoilijat ajaisivat ensin tunnelin läpi, ja tulisivat keskustaan Onkiniemen liittymän kautta. Keskustaan pääsee nyt sitä kautta sujuvasti Sepänkadun ja Mustalahdenkadun liittymästä lännen suunnasta.

Myös lännen suunnasta tuleville autoilijoille suositellaan, että ruuhkien välttämiseksi kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää Rantatunnelia ja Ratapihankadun yhteyttä etelään kaupungin suuntaan.

Satakunnankadun kiertoliittymä, Näsinkallion liittymä ja Kunkun parkki

Pidemmän aikavälin uusi liikennejärjestely on kiertoliittymä Satakunnankadun, Lapintien ja Rongankadun risteykseen. Sen suunnittelu aloitetaan heti vuoden 2017 alussa, ja kiertoliittymä on tämän hetken tietojen pohjalta mahdollista ottaa käyttöön syksyllä 2018.

Pitkän tähtäimen uusia, suunniteltavina olevia liikennejärjestelyjä ovat myös Näsinkallion maanalaisen liittymän käyttöön otto sekä Kunkun parkin rakentaminen keskustan länsiosaan.

Näsinkallion liittymä tarkoittaa maan alla olevaa yhteyttä kohti keskustaa. Rantatunnelin rakentamisen yhteydessä louhittiin jo valmiiksi liittymän ramppien lähdöt tunnelista, jotta rakentaminen olisi aikanaan helpompaa.

Näsinkallion maanalaisen liittymän liittämistä katuverkkoon suunnitellaan parhaillaan. Selvitettäviä asioita ovat mm. katuverkkoon liittyvien ramppien sijainti sekä ratkaisun yhteensopivuus Kunkun parkin tulevan ratkaisun kanssa.

Kunkun parkin suunnittelu on meneillään, ja siinä on vielä vaihtoehtoja.


Lisätietoja

Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898
sähköposti [email protected]

Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518
sähköposti [email protected]

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry