Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Hämeenkadun nykyinen sulatusjärjestelmä uusitaan ja sen laajentamiseen varaudutaan

Julkaistu 10.1.2017 20.41

Kaupunki rakentaa nykyisen järjestelmän korvaavan sulatusjärjestelmän katusaneerauksen yhteydessä Hämeenkadun jalkakäytäville välille Kuninkaankatu - Aleksis Kiven katu. Lisäksi varaudutaan pohjarakenteissa ja johtosiirroissa mahdollisuuteen rakentaa myöhemmin laajempi sulatusjärjestelmä pysäkeille ja jalankulkualueille koko Hämeenkadun osuudelle.Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti asiasta tiistaina 10.1.2017 äänestyksen jälkeen äänin 5 - 4.

Hämeenkadun ja siihen liittyvien katujen katusuunnitelmat on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 15.11.2016. Silloin todettiin, että sulatusjärjestelmän toteuttamisesta päätetään erikseen.

Sulatusjärjestelmän laajentaminen jalkakäytäville koko Hämeenkadun osuudella pidetään tärkeänä ja se on myös asetettu tavoitteeksi esim. Tampereen keskustan katutilaohjeessa 2014. Järjestelmän tuomat hyödyt olivat merkittävät, mutta sen investointi- ja käyttökustannukset ovat korkeat.

Sulatusjärjestelmän rakentaminen edellyttäisi myös kiinteistöjen osallistumista kustannuksiin. Tehdyn ennakkokyselyn perusteella yli puolet Hämeenkadun kiinteistöistä eivät ole halukkaita osallistumaan katusulatusjärjestelmään. Kaupungilla ei ole olemassa keinoja, joilla kiinteistöjä voisi edellyttää osallistumaan katusulatusjärjestelmään. Hämeenkadun jalkakäytävillä on olemassa katusulatus välillä Kuninkaankatu - Aleksis Kiven katu, josta on tehty kiinteistöjen kanssa sopimus vuonna 2005.

Hämeenkadun ajoradan rakentaminen on alkamassa raitiotieallianssin toimesta keväällä 2017. Raitiotieallianssin toteuttamissopimukseen ei kuulu sulatusjärjestelmän rakentaminen tai siihen varautuminen.

Hämeenkadun ajoradan ulkopuolisten alueiden rakennussuunnittelu on käynnistynyt. Johtosiirtojen laajuuden ja rakennussuunnittelun lähtökohdiksi tarvittiin päätös katusulatusjärjestelmän toteuttamisesta, koska sulatusjärjestelmän toteuttaminen ja siihen varautuminen vaikuttaa rakennussuunnitelman sisältöön.


Lisätietoja

Yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505

Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518


Teksti Anna-Leea Hyry