Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Pääväylien nopeusrajoitukset ennallaan, asuinkatujen nopeuksia lasketaan 30:een

Julkaistu 29.12.2016 20.09

Asuinalueiden nopeusrajoituksia lasketaan pääsääntöisesti 30 kilometriin tunnissa Tampereen kaupungin asuinalueilla, mutta pääväylillä ja kokoojakaduilla nopeusrajoitukset säilyvät nykyisellään. Nopeusrajoituksen muutosesitystä päivitettiin siltä osin palautekierroksen jälkeen.

Kuva: Autoliikennettä Hämeenkadulla
 

Yhdyskuntalautakunta päätti torstaina 29.12.2016 nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisesta. Asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun äänestettiin, ja käsittely jatkui äänin 9 - 2.

Ehdotus uudeksi nopeusrajoitusjärjestelmäksi hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että Ahvenisjärventiellä nopeusrajoitus muutetaan 40 kilometriin tunnissa (esityksen mukaisen 50 km/h sijaan) osuudella Teekkarinkadulta Opiskelijankadulle. Toinen muutos tehtiin Nekalan teollisuusalueelle, jossa nopeusrajoitus muutetaan 40 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta koulujen läheisyyttä (niissä esityksen mukainen 30 km/h).

Aluenopeusrajoituksien muutos tehdään vuosina 2017 - 2021 tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samassa yhteydessä suunnitellaan tarpeen mukaan muita ajonopeuksia rauhoittavia toimenpiteitä sekä arvioidaan pyöräilyn sijoittamista ajoradalle.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ponnen, jonka mukaan aluerajoitusmuutokset tehdään alueittain perustuen liikennevirtoihin ja aluekohtaiset päätösesitykset tuodaan vielä aina erikseen lautakunnan päätettäviksi.

Uuden nopeusrajoitusjärjestelmän tavoitteena on parantaa etenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sekä suojateiden turvallisuutta koko kaupungin alueella. Nopeusrajoituksen alentamisella on myönteisiä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, elinympäristön laatuun (melu, viihtyisyys, ilman laatu) ja terveyteen, joukkoliikenteen kävelyn ja pyöräilyn asemaan, liikenteen energiankäyttöön ja katujen välityskykyyn.

Asuinalueiden nopeusrajoituksia on laskettu useissa suomalaisissa kaupungeissa, muun muassa Helsingissä. Nopeusrajoitusmuutoksen turvallisuusvaikutukset ovat olleet suurimpia kaduilla, joiden nopeusrajoituksia laskettiin 40:stä 30 kilometriin tunnissa. Näillä kaduilla jalankulkijoiden henkilövahingot vähentyivät 19 prosenttia ja moottoriajoneuvojen 34 prosenttia.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kesäkuussa 2016 esityksen nopeusrajoitusjärjestelmän muutoksesta lähetettäväksi lausunnoille sekä edellytti, että suunnitelmasta järjestetään vielä yleisötilaisuus. Palautteessa ja lausunnoissa pääosin kannatettiin muutosta.


Lisätietoja

Lautakunnan puheenjohtaja,
Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Ari Järvelä