Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Hervannan valtaväylän raitiotien suunnitelmia nähtävänä

Julkaistu 28.11.2016 11.04

Hervannan valtavaylän raitiotien viheralueiden yleissuunnitelma on nähtävänä 8.12.2016 saakka. Se koskee Muotialasta Hervantaan ulottuvaa raitiotieväylän osuutta. Suunnitelmassa on esitetty raitiotienlinjaus, suojaviheralueet sekä kävely- ja pyöräteiden muutokset. Raitiotietä varten rakennetaan Vihiojan ylittävä Hallinojan ratasilta sekä valtatie 9:n ylittävä Vackerin silta sekä kevyen liikenteen alikulusiltoja. Silloista tehdään erilliset suunnitelmat.

Raitiotie kulkee Hervannan valtaväylän länsipuolella ja väylän leveys on 8,5–10,0 metriä. Raitiotien vierelle rakennetaan 4,5 metriä leveä pyöräilyn ja jalankulkuväylä, ja yhteyksiä Hervannasta Hallilaan sekä Lukonmäestä Hallilaan parannetaan. Lisäksi parannetaan nykyisten jalankulku- ja pyöräilyväylien laatutasoa. Raitiotien ja jalankulku- sekä pyöräilyväylien kohdalta joudutaan poistamaan puustoa paikoitellen. Poistettavaa puustoa korvataan paikoin puuistutuksilla ja metsityksillä liito-oravien elinympäristö ja pesäpuut huomioiden. Kallio on pinnassa useissa kohdissa, ja sitä joudutaan louhimaan paljon.

Muotialan kohdalla raitiotie kulkee Hervannan valtaväylän rinnalla, kunnes se kaartuu kohti Korkinmäkeä. Vihiojan se ylittää uuden Hallinojan ratasillan kautta. Ennen valtatie 9:n liittymää raitiotie kulkee korkealla penkereellä ja ylittää valtatien ramppeineen uusia Vackerin siltaa pitkin. Sillan vaatimien tukien vuoksi Vihiojan uomaa joudutaan hiemaan siirtämään.

Hallilan kohdalla raitiotie kulkee asuinalueen ja Hervannan valtaväylän välissä Vackerinpuiston läpi ja raitiotiepysäkki tulee Vackerinpuistoon metsäiseen ympäristöön. Kaikki kulkureitit pysäkille rakennetaan esteettömiksi, lisäksi pysäkille rakennetaan polkupyörille liityntäpysäköintipaikkoja. Lukonmäestä pääsee pysäkille uutta Siikin alikulkukäytävää ja kävely- ja pyörätietä pitkin. Liito-oravien kulkuyhteyksiä kompensoidaan istutuksilla Lukonmäen puolella. Nykyinen Lukonmäen pohjoisempi alikulkukäytävä puretaan, ja sen korvaa uusi Siikin alikulku.

Hallilan ja Hervannan välillä raitiotie kulkee pääasiassa metsäalueella. Kanjonin sillan rinnalle rakennetaan uusi Koivusenojan ratasilta. Myöhemmin, erillisenä hankkeena, rakennetaan ratasillan viereen Koivusen kevyen liikenteen silta. Hallilan (Lukonmäen eteläisen) alikulkukäytävän kohdalle rakennetaan raitiotien sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän alittava Taavetinkallion alikäytävä. Valtaväylän ja raitiotien väliseltä alueelta puretaan nykyinen kävely- ja pyörätie.

Nähtävillä on myös Pehkusuonkadun katusuunnitelma. Hervannan valtaväylän valo-ohjatun liittymän kohdalla raitiotie ylittää Pehkusuonkadun. Pehkusuonkadun liikennejärjestelyjä esitetään muutettavaksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja liikenteen toimivuuden varmistamiseksi

Nähtävillä olevilla katu- ja puistosuunnitelmilla valmistellaan raitiotien toteuttamista. Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016, että Tampereella rakennetaan raitiotie. Raitiotien yleissuunnitelma valmistui keväällä 2014, ja suunnittelu jatkuu sen pohjalta.


Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija
Juha-Pekka Reilin
puhelin 040 672 7342

Projekti-insinööri
Sakari Koivisto
puhelin 040 840 7778


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen