Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Hoitoaikaan perustuvan palvelun kokeilu jatkuu ja laajenee päiväkodeissa

Julkaistu 17.11.2016 21.44

Tampereen kaupunki jatkaa lapsen hoitoaikaan perustuvan palvelun kokeilua kolmessa päiväkodissa ensi heinäkuun loppuun saakka. Kokeiluun tulee mukaan myös uusia päiväkoteja. Myös hoitoaikojen varausvaihtoehtoihin tulee muutoksia.

 

Kokeilussa perheet valitsevat lapselleen tarvitsemansa hoitoajan kuukausitasolla, jolloin myös asiakasmaksu määräytyy valitun ajan mukaan. Kokeilussa kerätään tietoa ja kokemuksia hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen käytännöistä ja vaikutuksista sekä testataan tietojärjestelmien toimintaa uudessa mallissa. Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseen kiinnitetään erityisesti huomiota.

Tampereen kaupungin tarkoituksena on valinnanvaraa lisäämällä monipuolistaa varhaiskasvatuspalveluita, lisätä palvelun joustavuutta ja antaa asiakkaalle mahdollisuus vaikuttaa asiakasmaksuun. Tavoitteena on, että hoitoaikaperusteinen palvelu otettaisiin käyttöön kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksessa, mikäli kokeilusta saatavat kokemukset arvioidaan hyviksi varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Kevään 2017 aikana päätetään, otetaanko uusi toimintamalli laajemmin käyttöön kaupungin päiväkodeissa.

Hoitoaikaan perustuvan palvelun kokeilu alkoi viime elokuussa ja jatkuu ensi heinäkuun loppuun saakka Pellervon ja Vuoreksen päiväkodeissa sekä vuorohoitoa järjestävässä Vellamon päiväkodissa. Vuodenvaihteessa kokeiluun tulee mukaan 3–5 uutta kaupungin päiväkotia ja 1–2 palvelusetelipäiväkotia.

Kokeiluun osallistuminen on päiväkotien asiakkaille vapaaehtoista. Jos perhe haluaa, lapsen päivähoito voi jatkua myös aikaisemman hoitoaika- ja maksukäytännön mukaisesti.

Lapsen hoitoajaksi kuusi eri vaihtoehtoa

Kokeilussa mukana olevat perheet voivat jatkossa valita lapsen hoitoajan kaikkiaan kuudesta eri vaihtoehdosta. Hoitoaikojen vaihtoehdot ovat seuraavat:

Sovittu keskimääräinen hoitoaika viikossa
Kokonaishoitoaika
kuukaudessa
Asiakasmaksu kokopäivähoidon kuukausimaksusta
Keskimäärin 20 h
Enintään 85 h
50 %
Keskimäärin 30 h
86 h - 120 h
70 %
Keskimäärin 35 h
121 h - 140 h
80 %
Keskimäärin 38 h
141 h - 155 h
85 %
Keskimäärin 42 h
156 h - 170 h
90 %
42 h -
171 h -
100 %

Suurin muutos on, että hoitoaikavaraus tehdään kuukaudessa tarvittavan kokonaishoitoajan mukaan. Varauksen jälkeen päiväkodissa laaditaan perheiden kanssa hoitosopimukset, joissa sovitaan, miten varausta käytännössä käytetään. Lapsen hoidontarve sovitaan vähintään kolmen kuukauden ajaksi.

Keskimääräinen hoitotuntien määrä viikossa kertoo suuntaa antavasti, mitä varattu kuukauden kokonaishoitoaika tarkoittaisi viikkotasolla. Käyttö voi kuitenkin vaihdella viikoittain paljonkin esimerkiksi vanhempien työn jaksottumisen vuoksi. Kokonaishoitoaikavarausta perhe voi käyttää työvuorojensa mukaisesti esimerkiksi silloin, kun työvuorot eivät ole säännöllisiä tai samanlaisina toistuvia. Kokeilussa mukana olevien päiväkotien huoltajat saavat tarvittaessa lisätietoja omasta päiväkodista.

Uudet päiväkodit kokeiluun mukaan vaiheittain

Uusi hoitoaikojen palveluvalikko tulee voimaan 1.1.2017. Kokeiluun vuodenvaihteessa mukaan tulevissa uusissa päiväkodeissa aloitetaan tuolloin henkilöstön koulutus ja asiakasperheiden informointi. Näissä päiväkodeissa perheet siirtyvät uuden palveluvalikon piiriin vaiheittain. Aluksi perheet saavat tarkempaa tietoa hoitoaikaperusteisesta palvelusta ja sen jälkeen vastaavat kyselyyn, jossa lapsen tarvitsema hoitoaika varataan. Tämän jälkeen kaupunki lähettää kullekin perheelle hoitoaikavarauksen mukaisen maksupäätöksen.

Muutoksia hoitoaikojen palveluvalikkoon on tehty syksyn aikana saatujen kokemusten ja perheille tehdyn asiakaskyselyn pohjalta. Asiakaskyselyn mukaan kokemukset hoitoaikaperusteisesta palvelusta ovat pääsääntöisesti myönteisiä. Vastanneista 92 prosenttia ilmoitti haluavansa jatkaa valitsemassaan hoitoaikaperusteisessa palvelussa. Kysely osoitti myös, että asiakasmaksujen ajoitusta ja virheettömyyttä on parannettava ja kokeilussa käytettävää mobiilijärjestelmää kehitettävä.

Käytännössä hoitoajan käyttöä seurataan niin, että perhe kirjaa tunnistenapilla lapsen hoitoajan päivittäin päiväkodin mobiililaitteeseen lasta hoitoon tuodessaan ja häntä hakiessaan.

Mikäli etukäteen varattu hoidontarve ei riitä kuukausitasolla ja perhe ylittää etukäteen varaamansa ajan kahtena kuukautena peräkkäin, asiakasmaksu nousee automaattisesti ylitystä vastaavaan maksuluokkaan.

Kun perhe siirtyy hoitoaikaperusteiseen laskutukseen, mahdollisuus valita 10 tai 15 hoitopäivää kuukaudessa poistuu, koska vaihtoehdot toteutuvat hoitoaikaperusteisen laskutuksen sisällä.

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti hoitoaikaan perustuvan laskutuksen kokeilun laajentamisesta ja jatkamisesta 17.11.2016.


Lisätietoja

Va. varhaiskasvatusjohtaja
Elli Rasimus
puhelin 050 523 7386
sähköposti [email protected]

Suunnittelija
Hanna Sulonen
puhelin 040 801 6781
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Opa Latvala