Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma lupaa luovaa uhoa

Julkaistu 7.11.2016 14.28

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma julkaistiin ja esiteltiin 4.11.2016 seudun elinkeinoelämän edustajille, sidosryhmille ja rahoittajille.

Tampereen kaupunkiseutu panostaa vuosina 2017–2021 neljään valittuun painoalaan, jotka nojaavat kaupunkiseudun pitkäjänteisesti kehitettyihin vahvuuksiin ja vievät niitä eteenpäin. Nämä painoalat ovat uudistuva teollisuus, älykkään kaupungin ratkaisut, terveys ja hyvinvointi sekä tapahtuma-, kävijä- ja elämystalous.

- Seudun perinteiset vahvuudet tullaan yhdistämään uusiin kehitysmahdollisuuksiin. Jotta kasvu voi jatkua menestyksekkäästi, tarvitaan luovaa uhoa, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n toimitusjohtaja Harri Airaksinen kertoo.

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelmassa määritellään 12 toimenpidekokonaisuutta, joiden kautta seutua kehitetään käytännön yhteistyössä julkisten organisaatioiden, yritysten, korkeakoulujen, kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Digitalisaatio ja kansainvälistyminen ovat olennaisia läpileikkaavia teemoja kussakin toimenpidekokonaisuudessa. Toimenpidekokonaisuudet ovat investointien hankinta, osaajien hankinta, yrityspalveluiden kehittäminen, innovaatioalustat ja startup-ekosysteemi, kasvua ja kansainvälistymistä tukeva ekosysteemi, korkeakoulutus ja tutkimus, ammatillinen toisen asteen koulutus, innovatiiviset julkiset hankinnat, yhdyskuntasuunnittelun ja elinkeinopolitiikan yhteyden vahvistaminen, palvelujen vienti ja digitalisaatio, markkinointiviestinnän ja kehittämistyön integraatio sekä lentoliikenteen kehittämisohjelma.

Tampereen kaupunkiseutu tulee edesauttamaan elinkeinoelämän kasvua ja kansainvälistymistä panostamalla muun muassa infrastruktuuri- ja maankäyttöratkaisuihin, vahvistamalla neljää valittua painoalaa ja nostamalla kehittämistyöhön täysin uusia toimijoita ja vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma laadinnasta vastasivat Tredea Oy, Pirkanmaan liitto, FinnMedi ja Tampereen yliopiston alueellisen kehittämisen tutkimusryhmän (Sente) tutkijat. Elinkeino-ohjelmaan haettiin näkemyksiä kolmessa Tredea Oy:n järjestämässä seminaarissa. Kahdessa etsittiin näkökulmia elinkeino-ohjelman sisältöön ja kolmannen teemana oli kansainvälistyminen. Seminaarien tueksi tehtiin kaupunkiseudulla toimiville yrityksille kysely, jonka avulla kartoitettiin yritysten näkemyksiä elinkeino-ohjelman sisältöön.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja
Harri Airaksinen
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy
[email protected]
puh. 040 504 1215


Teksti Sari Mäkelä