Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Maahanmuutto on ollut Tampereen voimavara kautta historian, osoittaa uusi selvitys

Julkaistu 1.11.2016 14.28

Tampereen kaupunki on julkaissut selvityksen maahanmuuton ja maahanmuuttotyön historiasta Tampereella. Tampereen yliopiston historianopiskelija Mikko Rapon laatima, tutkimuslähteisiin, arkistoaineistoon ja haastatteluihin pohjautuva selvitys on ensimmäinen kokonaiskatsaus Tampereen maahanmuuton historiaan kaupungin perustamisesta nykypäivään saakka.

Selvitys osoittaa, että maahanmuutto ja kansainvälistyminen ovat olleet suuressa osassa Tampereen kasvussa ja kehityksessä 1800-luvun alkupuolelta asti. Tampereen teollistumista vauhdittivat englantilaiset, saksalaiset ja venäläiset teollisuuspatruunat, mestarit ja liikemiehet, ja maahanmuuttajat olivat jo tuolloin näkyvä osa tamperelaista elämää. 1900-luvulle tultaessa Tampere oli vahvasti kansainvälinen kaupunki, johon saapui väkeä töihin eri puolilta Eurooppaa.

1990-luvun alusta alkaen Tampereelle on jälleen muuttanut jatkuvasti enemmän ulkomaalaistaustaista väkeä niin humanitäärisen kuin työperäisenkin maahanmuuton myötä. Vilkas maahanmuutto, joka jatkuu ja kiihtyy edelleen, ei ole kaupungin historiassa uusi ilmiö, vaan muistuttaa 1900-luvun alun tilannetta. Selvityksen mukaan Tampereen valmius vastaanottaa maahanmuuttajia ja onnistunut kotoutustyö pohjaavatkin kaupungin pitkään kansainväliseen historiaan.

1990-luvulla alettiin myös pitkäjänteisesti kehittää organisoitua maahanmuuttajatyötä. Lähtökohtana organisaation rakentamiselle toimi kiintiöpakolaisten vastaanottaminen, ja aluksi maahanmuuttajatyö oli enimmäkseen käytännön sosiaalityötä. Viime vuosina toiminnassa on alettu yhä enemmän painottaa elinkeinollisia toimia, ja tässä mielessä tamperelainen maahanmuuttajatyö onkin palaamassa yli sadan vuoden takaisille juurilleen.

Selvityksen mukaan Tampereen historia maahanmuuttajien osaamista ja ideoita hyödyntävänä kaupunkina jatkuu tämän päivän maahanmuuttajatyössä. Maahanmuuttajat nähdään Tampereella ennen kaikkea voimavarana ja kaupungin elinvoimaisuuden takaajina, joiden tietotaitoa pyritään korostamaan riippumatta siitä, ovatko maahanmuuton taustalla humanitääriset vai työperäiset syyt.

Tamperelaisen maahanmuuton ja maahanmuuttajatyön historia on selvityksen mukaan oman aikansa menestystarina, jonka ovat mahdollistaneet avoimuus, erilaisuuden hyväksyminen ja poliittinen tahto integroida maahanmuuttajat osaksi tamperelaista yhteiskuntaa.

Koko selvitys maahanmuuton ja maahanmuuttajatyön historiasta on luettavissa oheisessa liitteessä.


Lisätietoja

Maahanmuuttajatyö
Koordinaattori
Marja Nyrhinen
puhelin 040 572 7932


Teksti Elise Kraatila