Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupunginhallitus ehdottaa kiinteistöveron korottamista ja tuloveroprosentin pitämistä ennallaan

Julkaistu 31.10.2016 14.45

Tampereen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöveroprosenttia korotetaan ja tuloveroprosentti pysyy ennallaan. Tampere säilyttää myös koiraveron 34 euroa vuodessa

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan vuoden 2017 tuloveroprosentti olisi 19,75. Kiinteistöveroprosenteiksi vuonna 2017 esitetään seuraavaa (suluissa 2016): Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,15 (1,05), vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,55 (0,50), muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,00 (0,90), yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,30 (0,25), voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 1,40 (ei määrätty aiemmin) ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi 4,00 (3,00). Verovuoden 2017 koiraveroksi esitetään 34 euroa koiralta.

Kaupungin vuoden 2017 talousarvio on valmisteltu nykyisen 19,75 tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2017 verotuloarviota tehtäessä on ollut käytettävissä alustavat tiedot vuoden 2015 verotuksesta. Niiden mukaan vuonna 2015 verotettavat tulot kasvoivat Tampereella 1,7 prosenttia ja koko maassa 1,1 prosenttia. Verotettavien tulojen kasvuksi Tampereella arvioidaan 1,4 prosenttia vuonna 2016 ja vähenevän 1,4 prosenttia vuonna 2017 kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta. Kunnallisveroja on kuluvana vuonna kertymässä noin 774 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 758 miljoonaa euroa.

Yhteisöveroja on kertymässä 2016 noin 53 miljoonaa euroa, mikä on 14 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Vuonna 2017 yhteisöverotilitysten arvioidaan pysyvän samalla tasolla.

Kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2017 talousarviota 14.11.


Lisätietoja

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu