Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Koukkuniemen Männistöön suunnitellaan uusia ryhmäkoteja muistisairaille

Julkaistu 26.10.2016 17.27

Tampereelle Koukkuniemeen suunnitellaan rakennettavan neljä uutta ryhmäkotia yhteensä 60 muistisairaalle vanhukselle. Ryhmäkodit tulevat Rauhaniemen sairaalan viereen rakennettavaan uudisrakennukseen, jota kutsutaan Männistöksi. Hankesuunnitelman mukaan rakennustöiden on tarkoitus alkaa maaliskuussa 2018. Muuttovalmiita ryhmäkotien pitäisi olla syksyllä 2019.

Ikäihmisten palvelujen lautakunta hyväksyi Männistön hankesuunnitelman 26.10.2016.

Havainnekuva: Männistö
Havainnekuva Koukkuniemen Männistöstä. Kuva: Sipark Oy

Männistön ryhmäkodit tarjoavat mahdollisuuden yhteisölliseen asumiseen sekä Koukkuniemen alueen palvelujen ja erityisosaamisen sekä nykyaikaisen hoivateknologian hyödyntämiseen. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee uudet tilat koko Koukkuniemen aluetta palvelevalle kesäkahvila-kioskille.

Männistö on aluksi itsenäinen yksikkö omalla sisäänkäynnillä ja sen jokaisessa kerroksessa on yksi 15-paikkainen ryhmäkoti. Tulevaisuudessa on kuitenkin tarkoitus perusparantaa myös viereinen Rauhaniemen sairaalan Kanta-Rausan rakennus ja yhdistää se Männistöön.

Koukkuniemen yleissuunnitelmassa Männistössä oli kuusi kerrosta, mutta kaupunkikuvallisista syistä rakennuksesta päätettiin tehdä Rauhaniemen sairaalan kanssa yhtä korkea eli nelikerroksinen. Ryhmäkotien määrä väheni kahdella vuonna 2014 hyväksyttyyn tarveselvitykseen verrattuna.

Ryhmäkotien rakentaminen vaatii vielä sosiaali- ja terveysministeriön luvan

Männistön kustannusarvio on 9,75 miljoonaa euroa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) hankkeeseen on saatu alustava varaus korkotukilainasta ja 40 prosenttia investointiavustuksesta.

Koska hankkeen kustannusarvio ylittää viisi miljoonaa, hanke vaatii 1.7.2016 voimaan tulleen lain mukaisesti vielä ennen rakentamisen aloitusta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) poikkeusluvan. Mikäli STM myöntää luvan ja ARA investointiavustuksen sekä toteutuskustannukset sisällytetään toteutusvuoden talousarvioon, tulee toteutussuunnitelma vielä lautakunnan hyväksyttäväksi ennen rakentamispäätöstä.


Lisätietoja

Kehittämisjohtaja
Anniina Tirronen
puhelin 040 801 6378
sähköposti [email protected]

Hankearkkitehti
Kirsti Hankela
puhelin 0400 970 629
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala

Kuvat Sipark Oy