Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Teknologiasta apua ikäihmisten arkeen – Tampereella kokeillaan uusia ratkaisuja

Julkaistu 26.10.2016 12.26

Tampereella etsitään keinoja, joilla teknologiaa hyödyntäen voitaisiin tukea palvelutalon kotihoidon asukkaiden turvallista ja hyvää kotona asumista ja helpottaa henkilöstön työn haasteita. Työ on aloitettu kuuntelemalla asukkaita, heidän läheisiään sekä työntekijöitä. Heidän nostamiinsa tarpeisiin ja työn haasteisiin haetaan nyt sopivia, teknologisia ratkaisuja.

Ratko tuate -projektissa on syksyn aikana haastateltu Pappilanpuiston palvelutalon kotihoidon asukkaita ja kysytty heiltä oman arkensa ja itsenäisen asumisen haasteista. Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä arkeensa, mutta silti osalla murhetta aiheutti esimerkiksi yksinäisyys. Suurinta huolta omasta turvallisuudesta aiheutti kaatumisen pelko, joka saattoi estää esimerkiksi ulkoilemisen.

Läheiset taas olivat huolissaan yksinasuvasta ikäihmisestä ja toivoivat, että olisi jokin keino tietää, että kaikki on hyvin hoitajan käyntien välillä.

Henkilöstö koki eniten kehitettävää olevan sujuvan lääkehoidon järjestämisessä. Lääkkeiden jakelun turvallisuutta helpottamaan onkin jo tulossa lääkeannosteluautomaatti, joka tullaan ottamaan käyttöön kotihoidossa. Pappilanpuisto on yksi ensimmäisistä alueista, jossa sitä käytetään.

Turvaa kotona oloon ja uloslähtemiseen

Projektissa ratkaistaviksi ongelmiksi valittiin aktiivisuuden seuranta sisätiloissa sekä turvallinen liikkuminen kodin ulkopuolella. Seuraavaksi molempiin tarpeisiin valitaan projektin yritysyhteistyökumppaneiden hyvinvointiteknologian tarjonnasta ratkaisut, joita kokeilemaan pyydetään pieni joukko Pappilanpuiston palvelutalon kotihoidon asukkaista. Mikäli ratkaisut ovat toimivia, mahdollisuutta niiden pysyvämpään käyttöön selvitetään projektin päätyttyä.

Ikäihmisen aktiivisuuden seuranta voidaan toteuttaa esimerkiksi kotiin asennettujen huomaamattomien, liikettä tunnistavien antureiden avulla, jotka keräävät tietoa asukkaan vuorokausirytmistä ja siinä tapahtuvista merkittävistä poikkeamista. Tiedon perusteella olisi mahdollista ajoittaa hoitotoimenpiteet ja lääkitys asukkaan elämänrytmin mukaisiksi. Poikkeamat taas voivat auttaa havaitsemaan entistä aikaisemmassa vaiheessa toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia, mikä mahdollistaa varhaisen puuttumisen muutosten syynä oleviin terveys- tai muihin ongelmiin.

Ulkona liikkumisen turvallisuutta taas lisäisi esimerkiksi GPS-toiminnallisuudella varustettu ranneke, jolla asiakas voisi hälyttää tarvittaessa apua tai johon henkilökunta tai omainen voi avata puheyhteyden. Ranneke lähettäisi myös sovitulle henkilölle hälytyksen, jos esimerkiksi muistisairas henkilö on liikkunut rannekkeeseen määritellyn turva-alueen ulkopuolelle.

Ratko tuate -projekti on osa VTT:n koordinoimaa TuTunKo eli Turvallisuuden tunne kotona -projektikokonaisuutta, jossa ovat mukana myös Oulun kaupunki, Oulunkaari ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote. Projektissa on mukana myös kymmenkunta yritystä.

Tampereella on käynnissä myös muita hyvinvointiteknologian käyttökokeiluja. Yksi mielenkiintoisimmista on koekäyttö, jossa selvitetään kuvapuhelun erilaisia mahdollisuuksia kotihoidon palveluissa. Kuvapuhelut tulevat osaksi kotihoidon palvelua ensi vuoden alusta lähtien.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Mari Lahtinen
puhelin 040 806 3049
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala