Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tesoman hyvinvointikeskuksen kehitysvaiheen allianssikumppaniksi Mehiläinen-ryhmittymä

Julkaistu 24.10.2016 15.25

Tampereen kaupunki lähtee kehittämään Tesoman hyvinvointikeskusta yhdessä Mehiläinen-ryhmittymän kanssa. Kaupunginhallitus päätti kehitysvaiheen allianssikumppanista 24.10.2016. Sopimus kumppanuudesta allekirjoitetaan 21 päivän valitusajan päättymisen jälkeen.

Mehiläinen-ryhmittymä (Mehiläinen Terveyspalvelut Oy) oli ainoa kolmesta neuvottelumenettelyyn valitusta palveluntuottajasta, joka lopulta jätti tarjouksen. Ryhmittymän tarjous täytti tarjouspyynnön laatu- ja hintakriteerit sekä menestyi kehitystyöpajojen laatuarvioinnissa erinomaisesti.

Allianssimalli on totuttu näkemään kertaluontoistenrakennushankkeiden toteutustapana, urakka-allianssina, esimerkiksi rantatunnelissa. Nyt Tampereen kaupunki ottaa askeleen eteenpäin ja soveltaa ensimmäistä kertaa Suomessa allianssimallia asukkaiden hyvinvoinnin kehittämiseen ja moninaisen hyvinvointipalvelukokonaisuuden pidempikestoiseen tuottamiseen palveluallianssina.

Mallissa kaupunki sitoutuu sekä tilaajana että tuottajana yhdessä allianssiin mukaan tulevien yritysten ja järjestöjen kanssa vaikuttavuustavoitteisiin. Lisäksi hankinnan riskit ja hyödyt jaetaan kaupungin ja allianssiin osallistuvien toimijoiden kesken. Tarkoituksena on lisätä tesomalaisten hyvinvointia, siksi allianssin avaintulostavoitteeksi on asetettu aikaansaatu hyvinvointi, jonka toteutumisesta myös maksetaan palkkiota.

Mallilla haetaan uudenlaisia keinoja väestön kasvun ja ikääntymisen palvelutuotannon haasteisiin. Se antaa myös kaupungille sekä kaikille muille allianssissa ja toiminnan kehittämisessä mukana oleville kokemuksia, joita voi hyödyntää esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksessa.

Hyvinvointikeskuksen palvelut vahvuuksien mukaan kaupungille ja muille tuottajille

Allianssitoimijat sopivat palvelutuotannon jakautumisesta muun muassa toimijoiden vahvuuksien pohjalta allianssin kehittämisvaiheessa. Hyvinvointikeskuksen palveluista noin 40 prosenttia tuottaa kaupunki ja 60 prosenttia allianssissa olevat ulkoiset kumppanit. Jako ei aiheuta henkilöstön irtisanomisia, mutta joidenkin työntekijöiden toimipiste saattaa vaihtua.

Allianssi vastaa kaikista palveluista ja tuloksista yhdessä, tuotti palvelun kuka vain allianssin toimijoista.

Hyvinvointikeskus tulee Tesomalle parhaillaan rakennettavan liikekeskuksen, Tesomatorin, yhteyteen. Julkisista palveluista liikekeskukseen siirtyy Tesomalla tällä hetkellä hajautettuina toimivat terveydenhoidon, hammashoidon, äitiys- ja lastenneuvolan sekä kirjaston ja nuorisokeskuksen palvelut. Uusina palveluina hyvinvointikeskukseen tulee eri asiakasryhmille suunnattuja matalan kynnyksen palveluja sekä hyvinvointia edistävää ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi kehitetään uusia sähköisiä palveluja.

Osa hyvinvointikeskuksen palveluista, esimerkiksi kirjastopalvelut, tuotetaan jatkossakin julkisen palveluntuottajan toimesta. Erityisesti terveyspalveluissa ja hyvinvointineuvolassa taas toivotaan kokeiltavan uudenlaista yhteistuottajuutta palvelutuotannon vaikuttavuuden, tuottavuuden ja toiselta oppimisen vahvistamiseksi. Allianssin on suunniteltu vastaavan myös uuden ikäihmisten asumispalveluyksikön palveluista.

Kaupunginhallitus tekee lopulliset päätökset hankinnan ja toteutusmallin yksityiskohdista hankintaprosessiin kuuluvan kehitysvaiheen päättyessä syksyllä 2017

Ulkoinen linkkiTesoman hyvinvointikeskus


Lisätietoja

Kehittämispäällikkö
Tanja Koivumäki
puhelin 040 800 7410
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö
Mari Heikkilä
puhelin 040 160 4286
sähköposti [email protected]