Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Pirkanmaan vanhusneuvostot: Vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajat maakunnan valtuustoon ja lautakuntiin

Julkaistu 20.10.2016 14.20

Pirkanmaan vanhusneuvostot päättivät maakunnallisessa vanhusneuvostotapaamisessa Lempäälässä 13.10.2016 antaa hallitukselle lausunnon maakuntalakiluonnoksesta. Lausunnossaan Pirkanmaan vanhusneuvostot esittävät, että maakuntahallituksen nimeämille maakunnallisille vanhus- ja vammaisneuvostoille annetaan maakuntalaissa sama oikeus valita edustajansa maakunnan valtuustoon ja lautakuntiin kuin nuorisovaltuustoillekin.

Ikäihmisten äänen tulee kuulua suunnitteluvaiheen lisäksi myös maakunnan virallisessa poliittisessa päätöksenteossa. Lisäksi läsnäolo maakuntavaltuuston ja lautakuntien kokouksissa on välttämätöntä tiedonkulun takia.

Maakuntalain lakiluonnoksen 26. pykälässä säädetään maakunnan vaikuttamistoimielimistä. Maakunnan tulisi asettaa nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Lain perusteluosassa sanotaan, että vain nuorisovaltuuston edustajalle on mahdollista hallintosäännön määräyksin antaa myös läsnäolo- ja puheoikeus toimielinten, kuten valtuuston ja lautakuntien kokouksiin, mikä parantaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja tiedonkulkua.

Tampereen vanhusneuvosto käsitteli lausuntoa kokouksessaan 19.10.2016.


Lisätietoja

Tampereen vanhusneuvosto
Vanhusneuvoston puheenjohtaja
Arja Ojala
puhelin 0500 877 333
sähköposti [email protected]