Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kalevanrinteen kaksi asemakaavaehdotusta nähtävillä

Julkaistu 20.10.2016 9.52

Tampereen Kalevanrinteen alueen kaksi asemakaavaehdotusta ovat nähtävillä 21.11.2016 saakka. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina 18.10.2016 Kalevanrinteen asuinalueen länsiosan sekä Sarvijaakonkadun varren asuin-, liike- ja toimistorakennuksen asemakaavat nähtäville ja sen jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Kalevanrinteen asuinkortteli on noin 2,5 km:n etäisyydellä kaupungin ydinkeskustasta itään. Suunnittelualueella sijaitsee Nesteen huoltoasemarakennus, RTV:n liikerakennus sekä Kiinteistö Oy Tampereen Kalevanpaaden liike- ja toimistorakennus sekä katualuetta.

Asemakaavalla mahdollistetaan Sammonkadun varrelle uusien asuinkerrostalojen ja kaupunkirivitalojen, asuinrakennusten katutasolle liiketilojen sekä Kiinteistö Oy Tampereen Kalevanpaaden liike- ja toimistotalon viisikerroksisen laajennuksen rakentaminen. Asemakaava-alueen pinta-ala on n. 3,2 hehtaaria.

Suurimmat sallitut kerrosluvut ovat kuudesta yhdeksään kerrosta, matalin kerrosluku on kaksi. Alueelle tehdyn viitesuunnitelman mukaisessa ratkaisussa kaava-alueelle tulisi 175 asuntoa. Asemakaavaratkaisu mahdollistaa alueelle laskennallisesti noin 360 asukasta ja asemakaava-alueelle yhteensä noin 240 työpaikkaa.

Asuinkorttelialueiden väliin on osoitettu asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue, jonka pihakannen alla sijaitsevat autopaikat.

Sarvijaakonkadulle Kalevan Airut

Kalevan Airutin kaava-alue sijaitsee Sarvijaakonkadun eteläpuolella Kalevanharjun rinteen reunalla. Asemakaava-alueen läpi kulkee Kalevanharjulle johtava kävelyn ja pyöräilyn reitti. Entisen hiekkakuopan alueella sijaitsee nykyisin rakentamaton pysäköintialue. Alueen pinta-ala on noin 0,33 ha. Asemakaavatyön tavoitteena on rakentaa paikalle liike-, toimisto- ja asuinrakennus nimeltä Kalevan Airut.

Asemakaavalla mahdollistetaan laadukkaan, liike-, toimisto- ja asuinrakennuksen toteuttaminen piha- ja pysäköintiratkaisuineen Sarvijaakonkadun varrelle. Suunnittelussa on huomioitu ympäröivä Kalevanharjun maisemallinen kokonaisuus ja Kalevankankaan taistelupaikan kiinteä muinaisjäännösalue. Rakentamistapa sovitetaan kaupunkikuvallisesti viereiseen Kalevanrinteen uuteen asuinalueeseen.

Asemakaavamerkinnöillä turvataan myös virkistysyhteyden jatkuvuus Kalevan suunnasta etelään uuden Kalevanrinteen asuinalueen lävitse Kalevanharjulle ja edelleen Iidesjärvelle.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Markku Kaila
puhelin 040 806 3018

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908


Teksti Anna-Leea Hyry