Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampere ja seutu pienentävät hiilijalanjälkeä digitaalisilla piloteilla

Julkaistu 18.10.2016 15.01

Tampereen kaupunki ja seudun kahdeksan muuta kuntaa ovat mukana Eurocities-kaupunkien ilmastojulistukseen liittyvässä Green Digital Charter -peruskirjassa. Sen tavoitteiden edistämiseksi kaupunkiseutu sitoutuu toteuttamaan viiden vuoden sisällä viisi ICT-pilottihanketta peruskirjan mukaisissa teemoissa. Näillä ja muilla kehittämistoimenpiteillä pyritään pienentämään tieto- ja viestintätekniikasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä 30 prosentilla seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen allekirjoitti peruskirjan tiistaina 18.10.2016 Eurocities -järjestön Liikkuvuus ja tietoyhteiskunta -foorumien kokouksen yhteydessä Tampere-talossa. Tampereen kaupunki hyväksyi peruskirjan 26.9.2016. Tietohallintoyhteistyössä mukana olevat Tampereen seudun kunnat ovat mukana myös Green Digital Charter -toiminnassa.

- Tavoitteemme on, että vuonna 2025 tamperelaiset käyttävät ensi sijassa digitaalisia palveluja. Kun niistä tehdään sujuvia ja käyttäjäystävällisiä, ne helpottavat arkeamme ja vähentävät turhaa byrokratiaa, ajan käyttöä, energiankulutusta ja liikennettä, sanoi pormestari Anna-Kaisa Ikonen allekirjoitustilaisuudessa.

Konkreettisena esimerkkinä Tampereen kehityshankkeista hän mainitsi ulkovalaistuksen uusimisen LED-valoihin. Uudistus merkitsee vuoteen 2020 mennessä lähes 30 prosentin säästöä sähkön kulutuksessa, ja pidemmällä tähtäimellä energiansäästö voi olla yli 60 prosenttia.

Kehittämistyössä tulee kestävän kehityksen lisäksi ehkäistä syrjäytymistä ja edistää paikallisen yhteisön ja elinkeinoelämän hyötymistä kehittämisestä. Tässä keskeisenä keinona nähdään avoimet innovaatioympäristöt, kuntalaisten sähköisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen sekä Euroopan laajuisen Living Lab -kaupunkikeskusten yhteistyön vahvistaminen.

Tampere on muiden Suomen suurten kaupunkien ohella mukana Eurocities-toiminnassa. Vuonna 2009 Tampere liittyi Eurocities-järjestön ilmastositoumukseen ja ilmastojulistukseen. Ilmastojulistukseen liittyvän Green Digital Charter (GDC) -peruskirjan tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, energiatehokkuutta ja hiilijalanjäljen pienentämistä ICT:n hyödyntämisen keinoin.

Eurocitiesin tavoite on parantaa jäsenkaupungeissa asuvien ihmisten elämänlaatua kaupunkien välisellä yhteistyöllä ja tiedon jakamisella, sekä vaikuttamalla yhdessä kaupunkipolitiikkaan Euroopan Unionin tasolla. Tavoitteet saavutetaan vaikuttamalla, verkostoitumalla ja yhteistyöllä.


Lisätietoja

Tietohallintojohtaja
Jarkko Oksala
puhelin 050 558 8958

Ympäristöjohtaja
Kaisu Anttonen
puhelin 050 636 98