Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampereen kaupunki valittiin mukaan sosiaali- ja terveysministeriön valinnanvapauskokeiluun

Julkaistu 17.10.2016 14.40

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti 17.10.2016 myöntää Tampereen kaupungille valtionavustusta valinnanvapauskokeilun toteuttamiseksi. Valinnanvapauskokeilu koskee terveysasemapalveluita ja sosiaaliohjausta.

Tampereella kokeiluun pääsee mukaan osa Tammelakeskuksen ja Kaukajärven terveysasemien piiriin kuuluvista asukkaista, yhteensä reilut 20 000 tamperelaista. Tarkasta aluerajauksesta ja kokeilun käytännön toteutuksesta päätetään terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnassa joulukuussa. Päätöksen jälkeen kokeilussa mukana oleville asukkaille lähetään kirje valinnanvapausmahdollisuudesta.

Kokeilualueella asuvat tamperelaiset voivat kokeilun käynnistyessä vuonna 2017 halutessaan valita terveysasemapalvelujen tuottajan kokeiluun ilmoittautuneista yksityisistä palveluntuottajista. He voivat myös pysyä Tampereen kaupungin tuottamien palvelujen käyttäjinä.

Tamperelaisille yksityisten palveluntuottajien palvelujen käyttäminen maksaa saman verran kuin kaupungin omien palveluiden. Tampereen kaupunki maksaa yksityisille palveluntuottajille valinnanvapautta käyttävistä kuntalaisista vuosittaisen korvauksen. Kuntalainen saa yksityiseltä palveluntuottajalta vähintään samat terveysasemapalvelut kuin kaupungiltakin.

Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Kokeilun avulla valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen sisältyvään laajennettuun valinnanvapauteen, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Tampereen kaupunki haki sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen palvelusetelikokeiluun, johon saapui määräaikaan 31.8.2016 mennessä 12 hakemusta. Kokeiluun on käytettävissä valtionavustusrahoitusta 9,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta päätettiin myöntää hankkeille, joilla on kokonaisuutena parhaat valmiudet käynnistää ja toteuttaa kokeilu vuosina 2017-2018.

Sosiaali- ja terveysministeriö valitsi kokeiluun mukaan viisi hanketta. Tampereen lisäksi valinnanvapauskokeiluun osallistuvat Hyvinkään, Hämeenlinnan ja Jyväskylän kaupungit sekä Ylä-Savon sote-kuntayhtymä. Tampereen kaupungin hankkeelle myönnettiin avustusrahoitusta 1,5 miljoonaa euroa.


Lisätietoja

Apulaisylilääkäri
Jukka Karjalainen
puhelin 040 639 7859
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö
Eeva-Kaisa Mäkinen
puhelin 040 675 3147
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki