Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tarkastuslautakunta: Tampereen kaupungin talouden tasapainoa ei saavutettu

Julkaistu 13.10.2016 15.47

Kuluvan valtuustokauden tavoitteena oli saada talous tasapainoon. Tavoitetta ei saavuteta. Tampereen kaupunki on tekemässä alijäämäisen tuloksen kuudetta vuotta peräkkäin. Elokuun välitilinpäätöksen mukaan vuoden 2016 tilinpäätösennuste on -42,5 miljoonaa euroa.

Tilikauden huono tulos on seurausta hyvinvointipalvelujen kasvusta. Toimielimet ylittävät niille talousarviossa osoitetut määrärahat. Terveyden ja toimintakyvyn ydinprosessi ylittää ennusteen mukaan toimintamenonsa 12,5 miljoonalla eurolla, ikäihmisten palvelut 5,1 miljoonalla eurolla ja lasten ja nuorten palvelut 4,3 miljoonalla eurolla.

Tarkastuslautakunta huomautti, että talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana silloin, kun muutos on katsottu tarpeelliseksi. Kuntalain mukaan talousarviovalta on valtuustolla, eikä se toteudu silloin, jos talousarviota ei noudateta. Kun muutos tuodaan ajoissa valtuustoon, on valtuustolla mahdollisuus päättää, miten asiaan reagoidaan. Tarkastuslautakunta myös totesi, että talousarvioihin asetetaan lähtökohtaisesti kohtuuttomia menoraameja tai tulostavoitteita, eikä yksiköille anneta samalla mahdollisuuksia sopeuttaa toimintaansa.

Investointien osalta vuosi 2016 tulee olemaan ennätysvuosi (ennuste 243,1 miljoonaa euroa). Investointien talousarviomuutoksia on tehty kolme kertaa.

Tarkastuslautakunta arvioi aiempien vuosien välitilinpäätösten ennusteiden ja tilinpäätöksen yhteyttä toisiinsa ja totesi, että elokuun lopussa annetut ennusteet ovat vuosittain poikenneet miljoonasta muutamiin kymmeniin miljooniin euroihin suuntaan ja toiseen. Välitilinpäätös ei siten ennusta realistisesti koko vuoden toteumaa. Esimerkiksi kuluvana vuonna maan hallituksen kilpailukykysopimus vaikuttaa tilinpäätökseen ennakoitua positiivisemmin, koska toimintamenot vähenevät lomapalkkarahan 30 prosentin leikkauksen myötä noin 8 miljoonaa euroa, eikä tämä näy elokuun välitilinpäätöksessä.

Rakennemuutoksilta toivotaan säästöjä

Rakennemuutoksilla pyritään parantamaan ja tehostamaan palveluita. Samalla niiltä odotetaan säästöjä. Kuudesta tarkastellusta rakennemuutoksesta tarkastuslautakunta arvioi kahden tuoneen säästöjä: ikäihmisten palvelurakenteen muutoksen ja hoitoketjujen sujuvoittamisen.

Lasten ja nuorten palvelujen kokonaistarkastelussa menojen kasvu on hidastunut, mutta tavoitteena ollut sijaishuollon kustannusten väheneminen ei ole toteutunut.

Uusi alueellinen palvelumalli ja supistuva palveluverkko tuovat kaupungille säästöjä, mikäli nämä saadaan toteutettua. Palvelumallityössä kaupunkiin perustetaan lähitoreja ja hyvinvointikeskuksia.

Maankäytön kokonaisprosessin uudistamisella ei pyritä säästöihin, vaan saamaan kaupunkiin sijoittuvien yrittäjien avulla työpaikkoja ja verotuloja. Tähtäimessä on prosessin sujuvoittaminen, mitä tehdään sillä riskillä, että siitä saatetaan joutua maksamaan enemmän. Työllisyydenhoito ei ole pystynyt vastaamaan kasvaneeseen työttömyyteen, minkä vuoksi kaupunki maksaa entistä suurempaa työmarkkinatuen kuntaosuutta.

Tarkastuslautakunnan arviointi välitilinpäätöksestä löytyy kokonaisuudessaan Tampereen kaupunginvaltuuston 24.10.2016 esityslistan liitteenä.


Teksti Kirsi Pelvola