Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Sako- ja umpikaivon tyhjennykselle esitetään tasataksaa

Julkaistu 13.10.2016 15.42

Alueellinen jätehuoltojaosto päätti 12.10.2016 laittaa sekä jätetaksaesityksen että sako- ja umpikaivojen lietetyhjennysten taksaesityksen nähtäville toiminta-alueensa kuntiin 19.10.–18.11.2016, jolloin asukkailla on mahdollisuus antaa palautetta siitä. Myös toiminta-alueen kunnilta pyydetään lausunnot taksaesityksestä. Alueellinen jätehuoltojaosto päättää taksoista kokouksessaan 14.12.2016.

Sako- ja umpikaivolietteen jätehuoltopalveluille esitetään tasataksaa. Taksa koskee kaikkia muita jätehuoltojaoston toiminta-alueen 16 kuntaa paitsi Nokian kaupunkia, jolla on poikkeuslupa hoitaa lietteiden kuljetukset kiinteistön haltijan järjestämänä.

–Sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksat ovat uusia ja ne korvaavat aikaisemmat kuljetusyritysten perimät maksut. Nyt luodaan uutta käytäntöä. Onkin tärkeää, että saamme mahdollisimman paljon palautetta päätöksenteon tueksi. Tasataksoja ei ole ollut ennen käytössä jätehuoltojaoston toiminta-alueella, mutta muualla Suomessa ne ovat käytössä yleisesti, toteaa alueellisen jätehuoltojaoston puheenjohtaja, apulaispormestari Pekka Salmi.

Jätetaksaesityksessä sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyshintaa esitetään kaivotyypistä ja -koosta riippuen kaikissa taksan soveltamisalaan kuuluvissa kunnissa saman suuruiseksi. Tyhjennysmaksu koostuu käsittely- ja kuljetusmaksusta, ja se määräytyy lietemäärän tilavuuden mukaan.

Sakokaivolietteen käsittelymaksuksi esitetään 12,76 €/ m3 ja umpikaivolietteen käsittelymaksuksi 7,94 €/ m3. Sekä sako- että umpikaivolietteiden kuljetushinnat ovat alle 3m3 lietemäärille 80,44 €, 3–6m3 lietemäärille 93,89 €, 6–9m3 lietemäärille 106,60 € ja 9–14 m3 lietemäärille 138,92 € .

Lietetaksa on määritelty nyt ensimmäistä kertaa jätehuoltojaoston toiminta-alueelle, koska jaoston 24.4.2013 tekemän päätöksen mukaisesti sen toiminta-alueen kunnissa siirrytään kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukseen 1.1.2017 alkaen lukuun ottamatta Juupajokea, jossa on jo käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Nokian kaupungille myönnettiin 30.9.2015 poikkeus järjestää lietekuljetukset kiinteistön haltijan ja kuljetusyrittäjän keskinäisellä sopimuksella. Muissa jätehuoltojaoston toiminta-alueen kunnissa kotitaloudet tilaavat 1.1.2017 alkaen sako- ja umpikaivojen tyhjennykset kuntien omistamalta jäteyhtiöltä, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä, joka on kilpailuttanut lietetyhjennykset.

Jätehuoltojaoston toimialue kattaa 17 kuntaa eli Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisen Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat.

Jätetaksaa tarkistetaan muuttuneiden kuljetuskustannusten takia

Myös vuoden 2017 yhdyskuntajätteiden jätetaksaesitys tulee nähtäville toimialueen kuntiin 19.10.–18.11.2016. Jäteastioiden tyhjennysmaksuihin esitetään tarkistuksia muuttuneiden kuljetusurakkakustannusten takia. Osassa kunnista maksut alenevat, osassa pysyvät samoina ja osassa nousevat. Kustannuksiin vaikuttavat kuljetusmatka ja keräysvälinetyyppi.

Juupajoen ja Ruoveden kuntien kaikkiin sekajätteen tyhjennysmaksuihin esitetään hinnan alentamista. Mänttä-Vilppulan, Pälkäneen ja Virtain sekajätteen tyhjennysmaksut pysyvät jätetaksaesityksen mukaan samalla tasolla kuin vuonna 2016. Hinnan alentamista esitetään myös Ikaalisten, Parkanon, Sastamalan Suodenniemen ja Mouhijärven sekä Vesilahden syväkeräysvälineiden tyhjennyshintoihin.

Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Hämeenkyrön, Sastamalan ja Ylöjärven sekajätteen tyhjennysmaksuihin sekä osaan Parkanon sekajätteen tyhjennysmaksuista esitetään maltillisia hinnan korotuksia.

Esimerkiksi Tampereella, Kangasalalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedella, Pirkkalassa, Hämeenkyrössä, Sastamalassa ja Ylöjärvellä 240 litran sekajäteastian tyhjennyskerta nousee 4,22 eurosta 4,34 euroon eli 2,9 %. Esimerkiksi Ruovedellä vastaavan astian tyhjennyskerta laskee 6,39 eurosta 5, 77 euroon eli 9,7 %.

Vuoden 2017 biojätteen tyhjennysmaksut pysyvät pääosassa kuntia saman suuruisina kuin vuonna 2016. Biojätehuoltoa esitetään tuettavaksi taksassa edelleen 500 000 eurolla. Kartongin, lasin ja metallin tyhjennyshintoja esitetään vuoden 2017 jätetaksassa säilytettäväksi ennallaan. Lasin ja metallin keräys on edelleen maksutonta biojätettä kerääville kiinteistöille. Uutena taksaan tuodaan muovin tyhjennysmaksu.

Aluejätepisteen käyttäjien maksut ovat jokaisessa toimialueen kunnassa saman suuruisia, ja niihin esitetään 1,5–1,8 % korotusta. Vuonna 2017 vakituisen asuinkiinteistön vuosimaksuksi esitetään 109,53 €, yksin asuvan 72,91 € ja vapaa-ajan asunnon 60,84 €.

Kunnan julkisoikeudellisella jätemaksulla katetaan kuntien lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kulut. Taksan tulee kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteiden hyödyntämiseen. Jätemaksun tulee vastata kunnan tarjoamaa palvelutasoa. Jätetaksan hyväksyy alueellinen jätehuoltojaosto.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898

Jätehuoltoinsinööri
Anu Toppila
puhelin 040 806 3362

Jätehuoltosuunnittelija
Mari Karjalainen
puhelin 040 596 4737


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen