Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampere teki sitoumuksen kestävästä elinkeinopolitiikasta ja vastuullisista hankinnoista

Julkaistu 12.10.2016 10.08

Kaupunginhallitus hyväksyi 10.10.2016 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. Tampere sitoutuu edistämään kestävää elinkeinopolitiikkaa ja resurssiviisasta taloutta sekä kestäviä hankintoja omassa toiminnassaan. Sitoumuksellaan Tampere toteuttaa Suomen kansallista kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta, joka on työstetty pääministeri Juha Sipilän vetämässä kestävän kehityksen toimikunnassa.

Kaupungin kestävää elinkeinopolitiikkaa edistää muun muassa Tampereen korkeakouluja yhdistävä ja osaamispohjaa vahvistava Tampere 3-hanke sekä Tarastenjärven ja Kolmenkulman kehittäminen yritysten ja muiden toimijoiden yhteisiksi puhtaan teknologian, biotalouden ja kiertotalouden alueiksi.

Kestäviä hankintoja kaupunki edistää hankkimalla enemmän ympäristömerkittyjä tai muutoin ympäristökriteerit täyttäviä tuotteita ja palveluja sekä Reilun kaupan tuotteita. Lisäksi kaupunki kartoittaa hankinnat, joihin liittyy erityinen ihmisoikeusloukkauksien riski sekä hankinnat, joissa on mahdollista soveltaa työllistämisehtoa. Kaupunki myös kokeilee työllistämiskriteerejä palvelu- ja investointihankinnoissa. Työllistämisehdon avulla yritys voidaan velvoittaa työllistämään esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä, nuoria tai vammaisia.

Lisäksi Tampere haastaa kaupungin eri toimialat, yksiköt ja työyhteisöt antamaan omat kestävän kehityksen sitoumuksensa ja konkreettiset toimenpiteet aikatauluineen niiden toteuttamiseksi.

Tampereen kaupunki toteuttaa omassa kestävän kehityksen sitoumuksessaan vuosi sitten YK-tasolla hyväksyttyä kestävän kehityksen toimintaohjelmaa Agenda 2030:ä, joka sitoo poliittisesti myös Suomea. Suomen kansallista toimenpideohjelmaa Agenda 2030 toteuttamiseksi laaditaan parhaillaan. Päämääränä on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, talouden vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja poistetaan äärimmäinen köyhyys.


Lisätietoja

Ympäristöjohtaja
Kaisu Anttonen
puhelin 050 636 98
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen