Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Yleisötilaisuus nopeusrajoitusten muutossuunnitelmista ja suojateiden turvallisuudesta torstaina 13.10.

Julkaistu 10.10.2016 10.14

Tampereen nopeusrajoitusjärjestelmään suunniteltuihin muutoksiin liittyen järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus torstaina 13.10.2016 klo 17.30 - 19.30 Galleria Nottbeckissa, Finlaysonin alueella (Itäinenkatu 9-13/ Satakunnankatu 18). Yleisötilaisuudessa keskustellaan suojateiden turvallisuudesta ja nopeusrajoituksiin ehdotetuista muutoksista. Keskusteluaiheita esittelevät kaupungin ja poliisin edustajat.

Tampereen nopeusrajoitusjärjestelmää on tarkoitus tarkistaa. Merkittävin muutos nykyiseen nopeusrajoitusjärjestelmään on nykyisen aluenopeusrajoituksen 40 kilometriä tunnissa korvaaminen asuinalueilla 30:lla. Teollisuusalueilla säilyy Nekalan teollisuusaluetta lukuun ottamatta aluenopeusrajoitus 40 kilometriä tunnissa. Pääväylillä ja kokoojakaduilla nopeusrajoitukset säilyvät pääsääntöisesti nykyisellään.

Tampereen katuverkolla tapahtuneista loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaneista onnettomuuksista yli puolet oli jalankulku-, polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksia vuosina 2010–2014. Kadun nopeusrajoitus oli yleensä 40 tai 50 kilometriä tunnissa jalankulkijoille ja pyöräilijöille tapahtuneissa onnettomuuksissa. Selkeästi yleisin tapahtumapaikka oli suojatie. Suojateiden turvallisuuteen vaikuttavia keskeisimpiä tekijöitä ovat ajonopeudet, nopeusrajoitukset, suojatien havaittavuus ja toteuttamistapa. Erittäin suuri merkitys suojatieturvallisuudelle on eri liikkujaryhmien käyttäytymisellä.

Uuden nopeusrajoitusjärjestelmän tavoitteena on parantaa etenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sekä suojateiden turvallisuutta koko kaupungin alueella. Nopeusrajoituksen alentamisella on myönteisiä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, elinympäristön laatuun (melu, viihtyisyys, ilman laatu) ja terveyteen, joukkoliikenteen kävelyn ja pyöräilyn asemaan, liikenteen energiankäyttöön ja katujen välityskykyyn.

Useissa suomalaisissa kaupungeissa (mm. Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Rovaniemi) on voimassa asuntoalueilla aluenopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa. Helsingissä laskettiin kesällä 2004 useiden asuinalueiden, mukaan lukien kantakaupungin, aluenopeusrajoitukset 30 kilometriin tunnissa ja tarkistettiin useiden pääkatujen nopeusrajoituksia. Nopeusrajoitusmuutoksen vaikutukset olivat suurimmat kaduilla, joiden nopeusrajoituksia laskettiin 40:stä 30 kilometriin tunnissa. Näillä kaduilla jalankulkijoiden henkilövahingot vähentyivät 19 prosenttia ja moottoriajoneuvojen 34 prosenttia.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kesäkuussa 2016 esityksen nopeusrajoitusjärjestelmän muutoksesta lähetettäväksi lausunnoille sekä edellytti, että suunnitelmasta järjestetään vielä yleisötilaisuus.

Suunnitelma tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi uudelleen palautteen saamisen jälkeen.


Lisätietoja

(Paikalla 11.10.2016 alkaen)
Liikenneinsinööri
Heljä Aarnikko
puhelin 040 806 4917

Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518


Teksti Anna-Leea Hyry