Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

TAYSin alueelle rakennetaan uusi Arvo Ylpön katu

Julkaistu 5.10.2016 12.48

Kauppiin rakennetaan uusi Arvo Ylpön katu Tampereen Yliopistollisen sairaalan ja Kaupin ulkoilualueen väliin, Kuntokadulta Lääkärinkadulle. Urakan yhteydessä saneerataan myös Biokatua. Kaduille rakennetaan myös vesihuolto ja valaistus. Työt ovat jo alkaneet Niihaman ulkoilureitillä, jota uusitaan Kaupin urheilukenttien ja sairaalan välisellä osuudella. Ulkoilijoita ohjataan kiertoreiteille työmaan kohdalla.

Arvo Ylpön katu rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa katua rakennetaan noin 650 metriä Kuntokadun puoleiselta osuudelta sekä louhitaan kalliota kadun itäosasta Medisiinarinraitin vierestä. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt aloitetaan lokakuun lopulla ulkoilureitin valmistumisen jälkeen, ja työ valmistuu alkukesästä 2017. Toinen vaihe toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Katutöistä aiheutuu liikennejärjestelyjä Kuntokadulla ja Biokadulla. Kiinteistöille järjestetään työnaikaiset kulkureitit.

Arvo Ylpön katu on osa Kaupin Kampuksen kehittämishanketta, ja katu tulee palvelemaan alueen jatkorakentamista. Jatkossa katu- ja kunnallistekniikkaa uudistetaan muun muassa Kuntokadulla ja Vieritiellä. Vieritien kunnostusta on suunniteltu vuodelle 2017 ja Kuntokadun vuodelle 2018.

Niihaman ulkoilureittiä kunnostetaan lokakuussa

Uusi katu vaikuttaa myös Niihaman ulkoilureittiin, jota kunnostetaan Kaupin urheilukenttien ja sairaalan välisellä osuudella. Nykyistä reittiä perusparannetaan noin 750 metrin matkalla, ja uutta yhteyttä rakennetaan noin 350 metriä sairaalan puoleisessa päässä.

Kadun rakennuttavat Tampereen kaupunki ja Tampereen Vesi. Ensimmäisen vaiheen urakan pääurakoitsijana toimii Kreate Oy

Arvo Ylpön kadun katutyöt kartalla

Lisätietoja

Rakennuttaja, Tampereen kaupunki:
Rakennuttajainsinööri
Petri Leppänen
puhelin +358503051402

Rakennuttaja, Tampereen Vesi:
Verkostoinsinööri
Esko Lehtimäki
puhelin 050 345 0626

Kreate Oy:
Työpäällikkö
Jarkko Jokinen
puhelin 050 380 3110

Kreate Oy:
Vastaava työnjohtaja
Tuula Ala-Orvola
puhelin 050 380 3107

Valvonta Ramboll Finland Oy:
Tuomas Haapaniemi
puhelin 040 357 8823