Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Etsivää työtä tehty Suomessa 25 vuotta

Julkaistu 26.9.2016 10.51

Suomen Etsivä työ juhlii 25-vuotistaivaltaan torstaina 29.9.2016 Tampereella. Etsivä nuorisotyö on osoittautunut hyvin toimivaksi menetelmäksi lähestyä ja tukea nuoria eri elämäntilanteissa. Kahtiajako hyvin pärjääviin ja huonommin jaksaviin nuoriin näkyy myös etsivän työn kentällä.

Valokuva: Liikkeellä tennareissa.
 

Etsivä nuorisotyö on matalan kynnyksen kohtaamista ja toimintaa arjessa. Tavoitteena on löytää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ne tuen tarpeessa olevat alle 29-vuotiaat nuoret ja nuorisoryhmät, jotka eivät jostakin syystä voi tai tahdo hakea itse apua. Työ tähtää ongelmien ennaltaehkäisyyn ja tapahtuu nuorten omalla reviirillä.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea ja ohjausta. Toimintaan osallistuminen on nuorille vapaaehtoista ja perustuu luottamuksellisuuteen. Työssä myös kerätään tietoa nuorten esille tuomista palvelutarpeista.

Toiminta alkoi kokeiluna Tampereella

Etsivä työ alkoi Tampereella 25 vuotta sitten nelivuotisena kokeilu- ja tutkimusprojektina, jossa olivat mukana Tampereen kaupungin nuoriso- ja sosiaalitoimi sekä valtakunnallinen vapaaehtoisjärjestö Nuorten Palvelu ry. Kokeilun tavoitteena oli kehittää uusia työ- ja toimintatapoja nuoriso- ja sosiaalitoimen välille ja löytää ammatilliset käytännöt Suomessa tehtävälle etsivälle työlle. Kokeilussa hyödynnettiin Norjassa aiemmin vastaavasta toiminnasta saatuja kokemuksia.

Projektin myötä etsivä työ vakiinnutti asemansa Tampereella ja jäi osaksi kaupungin sosiaali- ja nuorisotoimen työtä. 1990-luvulla etsivä työ laajeni myös muualle Suomeen. Tällä hetkellä ammatillista etsivää työtä tehdään ympäri Suomea niin kunnissa kuin järjestöissäkin.

Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa. Vuonna 2015 etsivän työn nuorisotyöntekijät tavoittivat opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyn mukaan Suomessa kaikkiaan noin 18 900 nuorta.

Yksinäisyys ja tuen puute näkyvät nuorten pärjäämisessä

Tutkimuksissa todettu kahtiajako hyvin pärjääviin ja huonommin jaksaviin nuoriin nousee esille myös etsivässä työssä. Ongelmat kasautuvat herkästi samoille ihmisille ja ryhmille.

- Tutkimuksissa todettu kahtiajako hyvin pärjääviin ja huonommin jaksaviin nuoriin näkyy kentällä selkeästi. Isolle osalle nuorista esimerkiksi päihteet eivät ole arkipäivää eivätkä ongelma. Elämä sujuu hyvin, ja nuorella on tukenaan oma perhe ja lähiverkosto. Osa nuorista taas kaipaa vain hiukan ohjausta ja neuvontaa, kertoo Tampereen kaupungin etsivän työn vastaava ohjaaja Satu Muikku.

Monilta nuorilta kuitenkin puuttuvat läheiset ja turvalliset ihmissuhteet. He eivät aina myöskään pysty hyödyntämään heille kuuluvia palveluita, tai niissä asioiminen on heille vaikeaa. Päihdekokeilujen kautta osa nuorista ajautuu huumausaineista kiinnostuneisiin alakulttuureihin ja muihinkin ongelmiin. Näiden nuorten tavoittaminen ja auttaminen vaativat pitkäjänteisyyttä ja pitkäaikaista henkilökohtaista työntekijäsuhdetta, kun luottamusta rakennetaan.

Tampereella työparit keskustassa, Hervannassa ja Tesomalla

Tampereen kaupungin etsivän nuorisotyön työparit työskentelevät siellä, missä nuoria on paljon. Nykyisin työtä tehdään keskustassa, Hervannassa ja lännessä Tesoman alueella. Keskusta-alueilla täysi-ikäisten nuorten yleisiä ongelmia etsivän työn näkökulmasta ovat näköalattomuus, keskeytyneet opinnot tai työttömyys. Taustalla voi olla myös päihdeongelmia, pieniä rikoksia tai puutteita lähiverkoston tuessa.

Lähiöissä etsivän työn kohtaamat aiheet liittyvät kasvavien nuorten arkeen. Tuolloin korostuvat suhteet vanhempiin ja kavereihin sekä suhtautuminen koulunkäyntiin, opiskeluun, tulevaisuuden suunnitelmiin, seurustelusuhteisiin ja seksuaalisuuteen.

Tampereella etsivässä nuorisotyössä nousee esiin myös nuorten yksinäisyys. Satu Muikku arvioi, että sitä selittää muualta Suomesta muuttaneiden nuorten suuri määrä.

Lähiöissä etsivän työn tekijät ovat osa alueellista yhteistyöverkostoa. Nykyisin Tampereella on paljon erilaisille nuorille ja nuorisoryhmille suunnattuja palveluita, joihin etsivän työn tekijät voivat ohjata heitä.

Etsivää työtä tehdään myös muissa väestöryhmissä

Alun perin nuoria varten luotu työmuoto on levinnyt Suomessa myös muiden väestöryhmien pariin. Nuorten lisäksi vastaavaa työtä tehdään nykyisin myös päihdeongelmaisten, asunnottomien ja ikäihmisten keskuudessa.

Tampereella toimii nykyisin aktiivisesti monialainen Etsivän työn verkosto, johon kuuluu Tampereen kaupungin lisäksi A-klinikkasäätiö, Siltavalmennusyhdistys ry, Pirkanmaan Sininauha ry, Pro-tukipiste ja Tampereen A-kilta ry:n Etna-työ. Verkoston työntekijät pyrkivät etsivän työn perusajatuksen mukaisesti tavoittamaan niitä ihmisiä, jotka eivät muuten löydä tai muusta syystä saa heille kuuluvia palveluja.


Lisätietoja

Vastaava ohjaaja
Satu Muikku
puhelin 040 806 3067
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen