Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kunkun parkista yleisötilaisuus valtuustosalissa tiistaina 27.9.2016

Julkaistu 23.9.2016 12.38

Kunkun parkin asemakaavoituksen tarkistettu osallistus- ja arviointisuunnitelma ja luonnosvaiheen valmisteluaineisto on nähtävänä 12.10.2016 saakka, ja hanketta esitellään tiistaina 27.9.2016 kello 17.00-19.00 valtuustosalissa, Aleksis Kiven katu 14-16 C, 5. kerros. Kahvitarjoilu on kello 16.45 alkaen.

Hankkeen asemakaavoitus koskee pysäköintilaitoksen maanalaisia ja maanpäällisiä osia. Kaava mahdollistaa pysäköintiluolien ja niihin johtavien ajo- ja kulkuyhteyksien rakentamisen. Samoin kaavassa varataan paikkoja pysäköintiluolan maanpäällisten hissi- ja poistumistieyhteyksien sekä ilmanvaihtokuilujen rakentamiseen.

Asemakaavoituksen tarkastelualueen rajoina toimivat lännessä Papinkatu ja Mustanlahdenkatu, pohjoisessa Näsinpuisto, idässä Tammerkoski ja etelässä Viinikanlahti. Itse pysäköintihallit sijoittuvat keskustan länsipuolelle Hämeenkadun ja Kuninkaankadun pohjoispuolen alle. Kaavaluonnos antaa mahdollisuuden laajan, noin 1400 autopaikan pysäköintilaitoksen rakentamiseen. Sen perusteella voidaan laitoksen ajoyhteyksiä toteuttaa vaihtoehtoisissa paikoissa. Kaavaehdotusta laadittaessa määritellään tarkemmin sekä laitoksen koko että sen ajoyhteyksien paikat.

Kunkun parkin tavoitteena on lisätä keskustan vetovoimaa, viihtyisyyttä ja elinvoimaa sekä turvata keskustan länsiosan saavutettavuus autoilla. Kadunvarsipysäköintiä voidaan vähentää ja mahdollisesti muuttaa nykyisiä pysäköintilaitoksia muuhun käyttöön. Kunkun parkin ajoyhteydet P-Hämppiin mahdollistavat joustavan pysäköinnin koko keskustan alueella.

Kunkun parkista valmistui alustava hankesuunnitelma vuonna 2014. Kunkun parkista rakennetaan helppokäyttöinen, valoisa, avara ja turvallinen. Helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta tuovat yksisuuntaiset ajoväylät yhdistettynä vinopysäköintiin. Kallioon louhitut, ruiskubetonoidut pysäköintihallit sijoittuvat suoraviivaisesti Hämeenkadun länsipään ja Kuninkaankadun pohjoispään alle. Hallissa on kaksi pysäköintikerrosta. Parkkihanketta varten tehtiin kalliosydänkairauksia tänä kesänä.

Kunkun parkki on osa laajempaa Tampereen keskustan kehittämisohjelmaa ja Tampereen ydinkeskustan maanalaisen pysäköinnin ja huollon kehittämistä. Vuonna 2013 alkaneen kaavatyön rinnalla on arvioitu hankkeen ympäristövaikutuksia YVA-menettelyllä 2013–2105. Hanke on myös tärkeä osa keskustan strategista osayleiskaavaa.

Hankkeen toteuttajan kilpailutus käynnistyy loppuvuodesta

Seuraava vaihe hankkeessa on pysäköintilaitoksen toteuttaja-operaattorin kilpailutus. Kaupunginhallitus päätti kilpailutuksen järjestämisestä 1.9.2014. Kilpailutuksen perusteella valitun toteuttajan kanssa tehdään pitkä maanvuokrasopimus pysäköintilaitoksen alueesta, ja toteuttaja saa tehtäväkseen hankkeen toteuttamisen.

Tavoitteena on etsiä hankkeen toteutukselle malli, jossa kaupungille ei synny pysäköintilaitoksen rakentamisesta ja ylläpidosta suoria kustannuksia.

Kaupunginhallitukselle tehdään loka-marraskuussa ehdotus pysäköintilaitoksen kilpailutuksen laajuudesta. Kilpailutusprosessi kestää puolisen vuotta, ja sen ajan kaavan laadinnassa on suvantovaihe. Näillä näkymin hankkeen toteuttaja on selvillä ensi keväänä. Silloin kaavan valmistelutyötä jatketaan vuorovaikutuksessa toteuttajan kanssa. Kaavaehdotus saataneen hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2017 lopulla. Pysäköintilaitoksen rakentaminen saattaa ajoittua vasta useiden vuosien päähän. Toteutusajankohdan ratkaisee pysäköintipaikkojen kysyntä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kerrotaan miksi suunnitelma laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelutyön edetessä. Ensimmäisen kerran hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä syksyllä 2013.

Kunkun parkin OAS ja luonnosvaiheen valmisteluaineisto on nähtävänä 22.9.–12.10.2016 palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B sekä verkossa www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/asemakaavoitus/kunkun-parkki


Lisätietoja

Kunkun parkki -hanke
Hankepäällikkö
Veikko Vänskä


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen, Veikko Vänskä