Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta

Julkaistu 27.6.2016 11.37

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2015 on ilmestynyt raportti. Vuosiraportissa käsitellään yhtiöiden perustietojen lisäksi keskeisiä tapahtumia ja tuloksia vuodelta 2015 tilinpäätösanalyysin muodossa.

Raporttiin kootut tiedot perustuvat valtaosin kunkin yhtiön tilinpäätöksen toimintakertomukseen. Kunkin yhtiön talouden kehittymisestä esitetään lisäksi tunnuslukuanalyysi. Tunnuslukujen tulkinnassa on otettava huomioon toiminnan luonne. Esimerkiksi elinkeinopoliittisten yhtiöiden tavoitteena ei ole voiton maksimointi, vaan kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttaminen. Asuntoyhteisöt toimivat yleishyödyllisyyden statuksen alla ja ohjauksessa, mutta pyrkivät terveeseen talouteen, vaikka eivät jaa osinkoa. Sen sijaan puhtaasti liiketaloudellisin periaattein toimivissa yhtiöissä toiminnan tuloksellisuus ja omistaja-arvon kasvattaminen ovat tärkeitä näkökulmia kaupungin strategisten tavoitteiden ohella.

Huolimatta alavireisestä suhdannetilanteesta kaupungin tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys parantui liikevaihdon ja tulosten osalta. Kaupunkikonsernin suurimman yhtiön Sähkölaitos-konsernin liikevaihto pieneni 6 prosenttia edellisvuoteen nähden, mutta yhtiö paransi selvästi kannattavuuttaan. Yhtiön liiketulos oli 50 prosenttia edellisvuotta parempi yltäen 20,7 miljoonaan euroon ja nettotulos kasvoi 9,3 miljoonan euron tasolle. Sähkölaitos onnistui myös nostamaan uusiutuvien energialähteiden osuuden 33 prosenttiin ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna. Sähkölaitoksen kuluvasta vuodesta odotetaan vieläkin parempaa tulosta, kun uusi tuotantorakenne on ollut käytössä jo kokonaisen vuoden.

Liikevaihdolla mitaten merkittävimmistä yhtiöistä ja säätiöistä Tampere-talo Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Finnpark-konserni, Vuokratalosäätiö, Kotilinnasäätiö ja muut asunto- ja kiinteistöyhtiöt pystyivät kasvattamaan liiketoimintaansa. Tampereen Särkänniemi Oy:n liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta yhtiön kannattavuus sekä nettotuloksella että tilikauden tuloksella mitaten parani selvästi. Tilikauden tulos oli 1,4 miljoonaa euroa voitollinen. Raportissa on Sähkölaitoksen ja Särkänniemen yhtiökohtaisten tietojen ohessa esitetty myös toimialavertailu kilpailevien yhtiöiden tilinpäätöstietojen pohjalta.

Kaupunginvaltuusto on toiminnallisten tavoitteiden yhteydessä asettanut muutamille yhtiöille selkeän osingonmaksutavoitteen. Kaupungin osinkotulot kasvoivat edellisvuoteen nähden peräti 187 prosentilla. Osinkotuloja kertyi kaikkiaan 6,5 miljoonaa euroa vuodelta 2015. Myös Tampereen Särkänniemi Oy palasi osinkotulolistauksen kärkisijoille heti Sähkölaitoksen jälkeen 500 000 euron osingollaan. Yhtiöiden maksamat osingot tulee suhteuttaa yhtiöiden toiminnan luonteeseen ja siihen sitoutuneeseen pääoman määrään sekä liiketoimintaan liittyviin riskeihin.

Kaupungin yhtiöiden ja yhteisöjen on toimittava taloudellisesti menestyksekkäästi, koska kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan yhtiöt ja yhteisöt pääosin rahoittavat investointinsa omalla tulorahoituksellaan ja vastaavat itse toimintansa kehittämisestä. Omistajaohjauksen rooli on korostunut entisestään kuntalain muutosten myötä. Pääomien tehokkaaseen käyttöön, konsernirakenteen tarkoituksenmukaisuuteen sekä konserniyksiköiden toiminnan tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota osana kaupungin omistajaohjausta.


Lisätietoja

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]

Controller
Annina Nääppä
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell