Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Lahjoitus- ja tukirahaston apurahoja voi hakea kesäkuun ajan

Julkaistu 2.6.2016 9.40

Tampereen kaupungin vuoden 2016 Lahjoitus- ja tukirahaston apurahojen hakuaika on alkanut. Hakemukset liitteineen on toimitettava kaupungille 30. kesäkuuta kello 15.45 mennessä. Lahjoitus- ja tukirahasto myöntää harkinnanvaraisia avustuksia hakijoille joiden kotikunta on Tampere. Viime vuonna apuraha myönnettiin 56 hakijalle.

Apurahaa tai avustusta saa muun muassa seuraaviin käyttötarkoituksiin: peruskoulua käyvien lasten lomaleirien ja -retkien rahoittamiseen, lahjakkaille opiskelijoille, varattomille opiskelijoille opintoihin tai opiskeluvälineisiin, ammatti- tai muun kirjallisuuden hankkimiseksi erityiskirjastoihin, luovaa sekä esittävää taiteellista toimintaa varten, juhla- ja virkistystilaisuuksien järjestämiseksi vähävaraisille henkilöille, tutkimusten ja selvitysten hankkimista varten sekä vanhusten, suurien perheiden ja varattomien henkilöiden asunto- ym. sosiaalisten olosuhteiden kehittämiseksi ja parantamiseksi.

Hakemuksessa tulee käydä ilmi, mihin käyttötarkoitukseen apurahaa anotaan.

Apurahaa haetaan Tampereen kaupungin verkkosivuilla olevalla hakulomakkeella, joka on sähköinen E-lomake. Hakemus on toimitettava määräpäivään mennessä. Myös kaikki tarvittavat liitteet on toimitettava hakemuksen ohessa. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Hakemukseen voi liittää sähköisiä liitteitä. Paperiset liitteet toimitetaan Tampereen kaupungin kirjaamoon (Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere).

Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta tekee päätöksen myönnettävistä apurahoista ja avustuksista elokuussa. Päätös lähetetään tiedoksi kaikille apurahaa hakeneille.

Tarkemmat tiedot Lahjoitus- ja tukirahastosta sekä apurahojen käyttötarkoituksesta ja hakumenettelystä löytyvät Tampereen kaupungin verkkosivulta:


Teksti Raija Lindell