Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Palvelualueiden johtajat aloittavat 1. kesäkuuta

Julkaistu 31.5.2016 10.32

Tampereen kaupungin uudet palvelualueiden johtajat aloittavat työnsä 1. kesäkuuta. Taru Kuosmanen aloittaa hyvinvoinnin, Mikko Nurminen kaupunkiympäristön ja Teppo Rantanen elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella. Nykyisen tilaajaryhmän ja kaupunkikehitysryhmän tehtävät ja henkilöstö siirtyvät osaksi kolmen palvelualueen johtoa.

Kaupungin virastotalo
 

Palvelualueiden johtajat tekevät loppuvuoden aikana esitykset palvelualueensa toiminnan organisoinnista ja siitä, mikä osa palvelualueesta kuuluu osaksi konsernihallintoa vuoden 2017 alusta lähtien.

Tämän vuoden kesäkuusta vuoden loppuun palvelualueiden johtajien johtamistehtävä ulottuu palvelualueiden johtoon ja nykyisen tuotannon ohjauksen keinoin palvelutuotantoon. Lisäksi he vastaavat palvelualueensa toiminnan ja talouden tavoitteiden asettamisesta vuodelle 2017 ja osallistuvat liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan tavoitteiden määrittelyyn ja seurantaan.

Vuoden 2017 alussa palvelualueiden johtajat johtavat koko palvelualueensa toimintaa nykyisten tuotantoalueiden johtokuntien toiminnan päättyessä. Seuraavat kuntavaalit pidetään 9.4.2017 ja uudet poliittiset luottamuselimet aloittavat 1.6.2017.

Konsernihallinnossa konserniohjaus ja palvelualueiden johto

Konsernihallinnossa toimii pormestarin suorassa alaisuudessa konsernijohtaja, sisäinen tarkastus ja pormestarin esikunta. Pormestari johtaa kaupungin johtoryhmää, joka ohjaa kaupungin keskeisten strategisten asioiden valmistelua ja toimeenpanoa.

Konsernijohtajan alaisuudessa konsernihallinnossa ovat palvelualueiden johto sekä kuusi konserniohjausyksikköä: hallinto, henkilöstö, kehittäminen, omistajaohjaus, strategia ja talous. Konserniohjausyksiköiden tehtävänä on avustaa konsernijohtajaa sekä palvelualueiden johtoa toiminnan suunnittelussa ja käynnistämisessä. Konserniohjaus uudistuu tämän vuoden aikana ja konsernihallinnon toimintasääntö muutetaan vastaamaan uutta organisaatiorakennetta vuoden 2016 lopussa.


Lisätietoja

Strategiajohtaja
Reija Linnamaa
puhelin +358 40 572 9610
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki

Kuvat Satu Aalto