Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Asiakaspalautteet ovat tärkeitä sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseksi

Julkaistu 26.5.2016 15.27

Tampereen kaupunki saa vuosittain sosiaali- ja terveyspalveluistaan merkittävän määrän asiakaspalautetta. Esimerkiksi sähköisten palautelaitteiden kautta annettiin viime vuonna yli 60 000 palautetta. Myös viimesyksyinen asiakaspalautekysely keräsi yhteensä yli 3 600 vastausta. Saatuja palautteita käytetään hyväksi palvelujen kehittämisessä. Kaupungin verkkosivulla julkaistaan kuukausittain päivittyvää taulukkoa siitä, miten asiakastyytyväisyys kehittyy muun muassa kaupungin terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa.

Asiakaspalautteet käydään läpi eri sosiaali- ja terveyspalvelujen yksiköissä ja toimipisteissä. Palautteita hyväksi käyttäen tehdään palvelujen parannussuunnitelmia.

Esimerkiksi viime vuonna tulleiden palautteiden perusteella lapsiperheiden sosiaalipalveluissa luovuttiin joustamattomiksi koetuista puhelinajoista ja työntekijöiden suorien puhelinnumeroiden käyttöä uudistettiin. Aikuisten sosiaalipalvelujen asiakkaat toivoivat neuvontaa ja ohjausta läpi vuoden, joten sosiaalipalvelujen neuvonta pitää ovensa avoinna myös koko kesän Kelan talossa Aleksis Kiven kadulla ja Sarviksen sivupisteessä. Lääkäriaikojen saatavuutta kehitettiin siirtymällä omalääkärijärjestelmästä niin sanottuun listamalliin, jossa esimerkiksi satunnaisesti lääkärissä käyvä voi varata vastaanottoajan sille terveysasemansa lääkärille, jolle nopeimmin pääsee.

Suun terveydenhuollossa sähköistä ajanvarausta kehitetään palautteen pohjalta lasten ja nuorten palveluissa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa uudistetaan yksikön verkkosivuja yhdessä asiakasraadin kanssa. Koska asiakkaita toivotaan laajemminkin mukaan palvelujen kehittämiseen, kouluterveydenhuoltoon ja opiskeluterveydenhuoltoon on perustettu asiakasraadit ja myös neuvolapalveluiden asiakasraati on suunnitteilla.

Kaupungin verkkosivulle on koottu yhteenveto keskeisimmistä palautteista. Samalla kerrotaan, millaisia parannuksia niiden pohjalta on jo tehty ja millaisia parannuksia ollaan suunnittelemassa.


Lisätietoja

Suunnittelija
Ville Laine
puhelin 040 806 2846
sähköposti [email protected]

Suunnittelupäällikkö
Timo Tuurala
puhelin 0500 628 277
sähköposti [email protected]


Teksti Tuula Ala-Honkola-Berge