Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Hiekoitussepelin keruu pääsi vauhtiin säiden lämmettyä

Julkaistu 30.3.2016 12.52

Katujen puhdistus hiekoitussepelistä on päässyt vauhtiin Tampereella pääsiäisen jälkeen säiden lämmettyä. Kaupungin alueella kunnossapitokalusto saadaan valjastettua harjausoperaatioon tällä viikolla. Tavoitteena on saada kadut ja pyörätiet puhdistettua vappuun mennessä.

Hiekanpoisto kaduilta on käynnissä
 

Sepelinkeruu tehdään pääosin muulloin kuin liikenteen ruuhka-aikoina, osa pääväylistä puhdistetaan yöaikaan. Ensimmäisenä harjataan ja pestään pääväylät, bussipysäkkien kohdat ja pyöräilyn pääreitit. Keskustori puhdistetaan heti, kun yöpakkaset hellittävät. Suolaliuosta käytetään pakkasilla sitomaan pölyä bussipysäkkien kohdilla ja vilkkailla kaduilla.

Tampereen kaupungin oma tuotanto eli Tampereen Infra vastaa valtaosin sepelinpoistosta katuverkolla. Tampereen Infralla yksistään on käytössään yli 100 erilaista konetta ja autoa puhdistustöihin. Lisäksi portaita, rappusia ja muita hankalia paikkoja joudutaan puhdistamaan käsityönä. Osaa Tampereen kaupungin yleisistä alueista kunnossapitävät yksityiset urakoitsijat, ja heillä on käytössään oma puhdistuskalusto. Sepeliä käytettiin vuonna 2015 noin 16 000 tn, ja tänä talvikautena sepeliä on kulunut ainakin saman verran. Käytetty sepeli viedään maanvastaanottopaikoille. Sepeliä voi hyödyntää myös maanrakennuksessa ja täytöissä.

Jalkakäytävien harjaus kuuluu kiinteistöille

Kaikesta sepelin poistosta ei suinkaan vastaa kaupunki. Hiekoitussepelin poisto on lain mukaan talvikunnossapitoa eli sepelit poistaa niiden levittäjä. Kaupunki korjaa sepelit katujen ajoradoilta, toreilta sekä kävely- ja pyöräilyteiltä. Kiinteistön haltija eli yleensä huoltoyhtiö, talonmies tai talon omistaja vastaa kiinteistönsä piha-alueesta sekä viereisen jalkakäytävän puhdistamisesta. Kaupunki puhdistaa ne jalkakäytävät, jotka sijaitsevat yleisten alueiden kuten puiston tai kaupungin omistamien kiinteistöjen kohdilta.

Sepelin harjauksessa on ehdottomasti käytettävä vesikastelua pölyämisen vähentämiseksi

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä velvoitetaan tekemään kunnossapitotyöt siten, että pölyhaitat ovat mahdollisimman pieniä eli puhdistettava alue on tarvittaessa kasteltava. Sepelin ripeä keräys lievittää ja vähentää ilmanlaatuongelmia. Myös kosteudesta kuten kastelusta ja sateista on apua. Ympäristönsuojelumääräyksissä on erikseen kielletty lehtipuhaltimen käyttö sepelinpoistossa.

Katupölyä ilmassa

Katupölyä on ollut ajoittain ilmassa Tampereella kuivilla säillä. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvotaso on ylittynyt muutaman kerran, viimeksi 29.3.2016. Ilmanlaatu oli huono keskiviikkona 30.3. Epilän ja Pirkankadun mittausasemilla. Tiistaiaamuna 29.3.2016 kello 6 havaittiin Pirkankadun mittausaseman 12 -vuotisen historian suurin katupölypitoisuus (tuntikeskiarvona 1440 mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa). Korkea, mutta hyvin paikallinen pölypitoisuus johtui ilmeisesti sepelin harjaamisesta ilman kastelua.

Vuorokausiraja-arvotasojen ylityksistä on lain mukaan tiedotettava. Tampereen ylityksistä tiedotetaan netissä www.tampere.fi/ilmanlaatutiedotus. Valtakunnallisesti ilmanlaatuportaalista www.ilmanlaatu.fi saa reaaliaikaista tietoja Tampereen ja monien muiden paikkakuntien ilmanlaadusta.

Palaute palvelupisteeseen tai palautejärjestelmään

Palautetta katujen kunnossapidosta voi antaa palvelupiste Frenckeliin, Frenckelliaukio 2 B [email protected], puhelin 03 5656 4400. Palautetta voi antaa myös verkossa kunnossapidon vikailmoitusjärjestelmän kautta. Linkki löytyy sivulta www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut.

Verkosta ja tekstiviestillä tietoa katujen pysäköintikielloista

Keskustan liepeillä olevilla kapeilla kaduilla ilmoitetaan siirtokehotustauluilla pysäköintikieltoajoista, jotta kadut päästään puhdistamaan talvella lumesta ja keväällä sepelistä. Puhdistusaikatauluista saa tietoa verkkopalvelusta www.puhdistussuunnitelmat.fi/tampere. Puhdistusajoista voi myös tilata tekstiviestin puhelimeensa. Ohje tilaamisesta löytyy verkkopalvelusta. Auton siirron unohtaneita veloitetaan lähes 100 euron siirtomaksulla.


Lisätietoja

Tilaaja, Tampereen itäpuoli:
Rakennuttajainsinööri
Juha Antila
puhelin 050 3276267

Tilaaja, Tampereen eteläpuoli:
Rakennuttajahortonomi
Petri Kujala
puhelin 050 062 8295

Tilaaja, Tampereen länsipuoli:
Työpäällikkö
Teemu Kylmäkoski
puhelin 040 8016376

Tampereen Infra:
Työpäällikkö
Reijo Lahtinen
puhelin +358505538681

Tampereen Infra:
Työpäällikkö
Lassi Jokinen
puhelin 040 806 3292

Ilmanlaatu:
Ympäristötarkastaja
Ari Elsilä
puhelin +358505215149


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen

Kuvat Tarja Nikupaavo-Oksanen