Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Näsijärven kevyen liikenteen rantareitti tuo pääsyn Hiedanrantaan

Julkaistu 23.3.2016 14.10

Tampereen Näsijärven eteläosaan tulevan rantareitin kevyen liikenteen väylän yleissuunnitelma välillä Lielahti–Hiedanranta–Santalahti on parhaillaan nähtävänä kaupungin verkkosivuilla. Suunnitelmasta voi antaa palautetta nähtävillä olon aikana 4.4.2016 kaupungin kirjaamon kautta.

Hiedanranta Näsijärvelle päin
 

Suunnitelmassa oleva reittikokonaisuus tuo uuden pääsyn Hiedanrannan alueelle ja huomattavasti nykyistä lyhyemmän reitin Lentävänniemen suunnasta keskustaan. Yleissuunnitelmassa esitetyt kevyen liikenteen väylät palvelevat kaupungin länsiosia nopeana kevyen liikenteen yhteytenä keskustaan. Rantareitti jakautuu kolmeen eriluonteiseen osaan.

Vanhalta tehtaan portilta (valtatien 12 liittymästä) Hiedanrantaan päin on erillinen, asvaltoitu jalkakäytävä uudelle portille asti. Tällä osuudella pyöräily ohjataan samalle väylälle ajoneuvoliikenteen kanssa. Uudelta portilta eteenpäin, Hiedanrantaan sekä jalankulku että pyöräily tapahtuvat nykyisellä kunnostettavalla väylällä.

Pohjoispäässä väylä tulee yhdistymään tulevaan kevyen liikenteen verkostoon. Väyläosuuden valaistus uusitaan. Nykyisten väylien linjaukset ja leveydet säilyvät lähes ennallaan, eikä järjestelyillä ole vaikutusta alueiden nykyiseen käyttöön. Pumppaamon läheisyydessä joudutaan poistamaan joitain vanhoja puita, mutta ne korvataan uusilla istutuksilla. Ajoyhteys pumppaamon pihaan säilyy.

Pumppaamon ja Energiakadun väliselle osuudelle rakennetaan uusi, neljä metriä leveä, asvaltoitu kevyen liikenteen väylä, jossa jalankulku ja pyöräily eroteltu eri kaistoille. Väylä tulee sijoittumaan lumen vastaanottoalueen ja hulevesien käsittelyalueen väliin.

Enqvistinkadulla nykyistä jalkakäytävää levennetään Energiankadun liittymään asti kolme metriä leveäksi, yhdistetyksi kevyen liikenteen väyläksi, joka yhdistyy Harjuntaustan alueen nykyiseen kevyen liikenteen verkostoon. Levennys tehdään jalkakäytävän pohjoisreunaan. Väylä valaistaan. Pumppaamon luota lähtevä, alikulun kautta Paasikiventien eteläpuolelle johtava väylä kunnostetaan ja valaistus uusitaan myös alikulkukäytävässä.

Vanhalta tehtaan portilta, pumppaamon luota lähtien rakennetaan itään valtatien 12 pohjoispuolelle päin uusi neljä metriä leveä, asvaltoitu kevyen liikenteen väylä Siinä jalankulku ja pyöräily on eroteltu eri kaistoille. Väylä valaistaan. Väylä tulee yhdistymään kevyen liikenteen väylään Sahansaarenkadulla, Santalahden sataman itäpuolella.

Väylä on sijoitettu siten, että Näsijärven ranta säilyy koskemattomana muualla, paitsi Uittotunnelin kohdalla, jossa joudutaan tekemään vähäistä täyttöä rannassa, jotta väylä saadaan yhdistymään uittotunnelin alueeseen.

Hanke sisältyy Tampereen kaupungin Kaupunkiympäristön kehittämisen vuosien 2016 ja 2017 vuosisuunnitelmiin. Kevyen liikenteen kulkureitti Hiedanrannan alueelle on tarkoitus järjestää jo ensi kesänä. Kokonaisuudessaan reitti valmistunee 2017.


Lisätietoja

Katuinsinööri
Pasi Palmu
puhelin 040 801 6812


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Hanna Leppänen