Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tarastenjärven työpaikka-alueen asemakaava eteni

Julkaistu 22.3.2016 20.40

Tampereen Tarastenjärvelle tulevan työpaikka-alueen asemakaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 22.3.2016. Alueella on tarkoitus keskittyä kiertotalouteen ja materiaalivirtojen hallintaan. Alue sisältää nykyisen jätteenkäsittelyalueen, ja on toiminnassa olevan hyötyvoimalaitoksen vieressä.

Asemakaavoitusta on tehty yhteistyössä Kangasalan kanssa, sillä uutta yritysaluetta on tulossa molempien kuntien puolelle. Asemakaava-alue sijaitsee valtatien 9 pohjoispuolella Tarastenjärven eritasoliittymän kohdalla noin 12 km Tampereen keskustasta koilliseen Tampereen kaupungin ja Kangasalan kunnan rajalla. Tampereen puolella kaava-alue on noin 150 hehtaaria.

Tampereen asemakaavaehdotukseen sisältyy noin 85 hehtaarin laajuinen nykyisen jätteenkäsittelyalueen kehittämisalue ja noin 25 hehtaarin laajuinen teollisuus- ja yritysalue valtatie 9 varrelle ja Tarastenjärven eritasoliittymän viereen.

Uutta kerrosalaa muodostuu noin 110 000 kerrosneliömetriä teollisuus- ja yrityskäyttöön. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n jätteenkäsittelyalueelle on osoitettu noin 90 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta.

Keskeinen suunnittelussa huomioon otettu asia on ollut alueen hulevesien käsittely siten, että luontoarvot eivät vaarannu. Erityisesti suojellun tummaverkkoperhosen kannalta alueen vesitasapainon säilyttäminen on tärkeää. Näätäsuon luonnonsuojelulliset arvot turvataan.

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä viime vuoden lopulla, ja sen jälkeen aineistosta pyydetiin vielä viranomaisten kommentteja.

Saadun palautteen pohjalta kaavan yleismääräyksen suojelumerkintöjä tarkistettiin. Tarkistukset olivat kaavan määräystekstejä selventäviä ja vähäisiä,eivätkä ne siten aiheuta kaavan uudelleen nähtävillä pidon tarvetta.


Lisätietoja

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908

Projektiarkkitehti
Vesa Kinttula
puhelin 040 800 7901

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Eerikäinen
puhelin 040 806 3302


Teksti Anna-Leea Hyry