Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Ikäihmisten ystäväportaali ja Luotettavaa tietoa terveysvaivasta voittivat digiratkaisujen ideakilpailun

Julkaistu 21.3.2016 15.26

Tampereen kaupungin järjestämässä Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -ideakilpailussa haettiin digiratkaisuja, jotka motivoivat ja kannustavat kaupunkilaisia oman terveyden, hyvinvoinnin ja omahoidon edistämiseen. Kilpailun kärki-ideat palkittiin rahapalkinnolla maanantaina 21.3.2016.
– Saimme kilpailuun ilahduttavan runsaasti osallistujia. Oli hienoa huomata, että sekä isot yritykset että pienet start-upit lähtivät mukaan kilpailuun, sanoo kilpailun järjestänyt projektipäällikkö Nina Mustikkamäki.

Yrityksille ja yhteisöille suunnatussa organisaatiot-sarjassa 3000 euron pääpalkinnon sai Klinik Finland Oy:n digitaalinen ratkaisu, joka auttaa löytämään luotettavaa tietoa terveysvaivasta ja ohjaa oikean hoidon aloittamiseen. Kaupunkilaiset-sarjan 300 euron pääpalkinnon sai Heli Suuronen ehdotuksellaan Care.com -palvelun laajentamisesta ystäväportaaliksi. Sen avulla ikäihmiset voivat löytää ystäviä, vertaistukiryhmiä ja arkipäivän pienten palvelujen tekijöitä.

Kilpailussa oli kaksi sarjaa: yrityksille ja yhteisöille suunnattu organisaatiot-luokka ja kaikille tamperelaisille suunnattu kaupunkilaiset-luokka. Organisaatiot-luokkaan saatiin kaikkiaan 15 ratkaisuehdotusta ja kaupunkilaiset-luokkaan 9.

Kuva: Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -ideakilpailun voittajat ryhmäkuvassa.
Hyvinvointia digitaalisilla ratkaisuilla -ideakilpailun organisaatiot-luokkaan tuli 15 ratkaisuehdotusta, joista parhaat palkittiin maanantaina 21.3. palkintojenjakotilaisuudessa.

Kilpailun taso oli kova ja ratkaisut innovatiivisia

Ideakilpailu oli kaikille avoin, ja se oli käynnissä 22.10.2015–15.1.2016. Organisaatiot-luokassa etsittiin kehitteillä olevia digitaalisia ratkaisuja, jotka eivät ole vielä markkinoilla käytössä. Kaupunkilaiset-luokassa haettiin ideatasolla olevia ratkaisuja, jotka voivat pohjautua olemassa olevaan teknologiaan, tai ne voivat nostaa esiin haasteen tietynlaisen digitaalisen ratkaisun kehittämiseen.

Kilpailun tuomariston puheenjohtajan, tietohallintojohtaja Jarkko Oksalan mukaan kilpailun taso oli molemmissa luokissa kova ja ratkaisut innovatiivisia.

– Kaupunki harkitsee kilpailussa parhaiten menestyneiden digitaalisten ratkaisujen kokeiluja asiakkaiden kanssa yhteistyössä Tesomalla. Tesoma on Tampereen kaupungin kokeilualue, missä otetaan ensimmäisenä käyttöön uusia toimintamalleja ja menetelmiä, kertoo Oksala.

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat tietohallintojohtaja Jarkko Oksala (pj.) ja kehittämisjohtaja Kari Hakari Tampereen kaupungilta, tutkimusalueen päällikkö Eero Punkka VTT:ltä sekä johtava asiantuntija Tuula Tiihonen Sitrasta. Tuomariston sihteerinä toimi projektipäällikkö Nina Mustikkamäki.

Kilpailun toteutti Tampereen kaupungin Oma Tesoma -hankekokonaisuuteen kuuluva 6Aika - Avoimet innovaatioalustat -hankkeen Tampereen osaprojekti, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, Uudenmaan liitto ja Tampereen kaupunki.

Organisaatiot-luokan voittajat:
1. Kustannussäästöjä itsearviointimenetelmällä, Klinik Finland Oy, 3000 euron palkinto
2. Tunnetaitojen nettineuvola, Headsted Oy, 2000 euron palkinto
3. Perhemetri, Ambientia, 1000 euron palkinto.

Kaupunkilaiset-luokan voittajat:
1. Ystäväportaali Care.com, Heli Suuronen, 300 euron palkinto
2. Hyvinvoinnin pelillistäminen, Teemu Hirvonen, 100 euron palkinto
3. Itselatautuva aktiivisuuskortti senioreille, Jouni Markkanen, 100 euron palkinto.

Organisaatiot-luokan kolme parasta digitaalista ratkaisua perusteluineen:

1. Kustannussäästöjä itsearviointimenetelmällä
Klinik Finland Oy:n internetpohjainen Kustannussäästöjä itsearviointimenetelmällä -palvelukanavan avulla kaupunkilaiset voivat tehdä arvion omasta terveysvaivastaan, saada siitä luotettavaa tietoa ja ohjeet omahoidon aloittamiseksi tai tiedon hoitoon soveltuvista lähialueen terveysammattilaisista.

Tuomariston mukaan idea on tieteelliseen näyttöön perustuva kokonaisuus, joka tukee julkisia palveluja. Ehdotus vastaa yhteen terveydenhuollon resursseja eniten kuormittavaan prosessiin eli asiakkaan ohjaamiseen oikean hoidon aloittamiseen. Digitaalisella ratkaisulla on myönteinen, kaupungin palvelukustannuksia pienentävä vaikutus.

2. Tunnetaitojen nettineuvola
Tunnetaitojen nettineuvola on Headsted Oy:n toteuttama äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkaille tarkoitettu verkko-ohjelma, joka sisältää tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittäviä psykologisia harjoitteita. Taitojen harjoittelulla voidaan ennaltaehkäistä muun muassa masennusoireita ja edistää myönteistä sosiaalista vuorovaikutusta.

Tuomariston mielestä verkko-ohjelma hakee ratkaisua merkittävään ongelmaan. Vanhempien tunne- ja vuorovaikutustaidoilla on välillinen, pitkäaikainen vaikutus lapsen tunne-elämään. Esimerkiksi äidin synnytyksen jälkeisen masennusoireet lisäävät lapsen riskiä tunne-elämän häiriöille nuoruusiässä. Tunnetaitojen nettineuvola -valmennuksella voidaan vaikuttaa myönteisesti koko perheen hyvinvointiin.

3. Perhemetri
Perhemetri-mobiilisovelluksella ohjataan perheitä tekemään arjessaan pieniä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä muutoksia ja siten ennaltaehkäisemään erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Sovelluksessa on lapsille ja vanhemmille omat versionsa. Vanhemmille on suunnattu päivittäiset kyselyt, nämä ja lapsen vastaukset koostava raporttinäkymä sekä perheen profiilitiedot. Perheen lapsille ratkaisussa on oma peli, jolla he voivat kertoa tuntemuksiaan ja omia näkemyksiään perheen arjesta.

Tuomariston mukaan sovellus on innovatiivinen ja täysin uudentyyppinen ratkaisuehdotus perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. Erityisenä ansiona ehdotuksessa pidettiin sitä, että se antaa myös lapsille mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluville.

Kaupunkilaiset-luokan kolme parasta ideaa perusteluineen:

1. Ystäväportaali Care.com
Idea Care.com-palvelun laajentamisesta työnvälityspalvelusta ystäväportaaliksi. Palvelu tarjoaisi ikäihmisille arkipäivän pienten palvelujen lisäksi vertaistukiryhmiä ja ystäväpalveluja.

Tuomaristo piti Ystäväportaali Care.com -ehdotusta innovatiivisena tapana lisätä hyvinvointia ja voimistaa yhteisöllisyyttä. Ehdotus on toteutettavissa pienin kustannuksin ja teknologia ratkaisun toteuttamiseen on valmiina. Ehdotus vastaa myös kaupunkilaisilta nousseeseen tarpeeseen erilaisten ystävä- ja vertaisryhmien muodostamiseen ja vapaaehtoisavun organisoimiseen.

2. Hyvinvoinnin pelillistäminen
Ideassa ehdotetaan pelisovellusta, joka tukee käyttäjänsä hyvinvointia. Pelissä käyttäjät luovat oman hahmon, jota kehitetään oikean elämän aktiviteeteilla. Suoritettuja aktiviteetteja vastaan saadaan Tampere-pisteitä, joilla omaa hahmoa voi muokata. Käyttäjät voivat jakaa hahmonsa ja saavuttamansa pisteet sosiaalisessa mediassa.

Tuomariston mukaan nykyaikainen ja paljon potentiaalia sisältävä ehdotus on innovatiivisesti rakennettu ja muunneltavissa eri-ikäisille kohderyhmille. Ehdotuksessa kuvatut hahmot ovat sympaattisia ja valmiita jatkojalostettavaksi. Ehdotuksen erityisansio on Tampere-pisteiden tuoma paikallisuus.

3. Itselatautuva aktiivisuuskortti senioreille
Itselatautuva senioreiden aktiivisuuskortti on bussimatkojen ja liikunta- ja kulttuuripalvelujen maksamiseen soveltuva arvokortti. Ideassa esitetään, että arvokorttiin olisi mahdollista ladata rahan lisäksi arvoa omaehtoisella liikunnalla: esimerkiksi yksi tunti liikuntaa lataisi kortille arvoa yhden euron verran.

Tuomariston mukaan idea on innovatiivinen ehdotus senioreiden aktivoimiseksi. Ehdotus kannustaa positiivisella tavalla liikkumaan ja toimimaan yhteiskunnassa aktiivisena. Monipuolisen ja käyttökelpoisen ehdotuksen toteuttamiseksi on itse kortti jo valmiina käytössä.


Lisätietoja

Strategiapäällikkö
Nina Mustikkamäki
puhelin +358401389234
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell

Kuvat Susanna Lyly