Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut ja vaihtoehdot muuttuvat elokuussa

Julkaistu 17.3.2016 19.10

Pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hoitovaihtoehdot muuttuvat ja asiakasmaksut nousevat 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat myös esiopetusta täydentävää kerhotoimintaa.

Pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hoitovaihtoehdot muuttuvat ja asiakasmaksut nousevat 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat myös esiopetusta täydentävää kerhotoimintaa.

Jatkossa perhe voi valita, osallistuuko lapsi aamu- ja iltapäivätoimintaan 1–3 tuntia, 3–4,5 tuntia vai 4,5–6 tuntia päivässä. Perhe voi aikaisempaa joustavammin valita myös ajankohdat, joina lapsi toimintaan osallistuu.

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 5–4, että aamu- ja iltapäivähoidon sekä esiopetuksen jälkeisen kerhotoiminnan asiakasmaksu on 1–3 tunnin hoitokokonaisuudesta elokuun alusta lähtien 70 euroa kuukaudessa. Mikäli samasta perheestä osallistuu toimintaan sisarus, vanhemman sisaruksen asiakasmaksu on 60 euroa kuukaudessa.

Asiakasmaksu 3–4,5 tunnin hoitokokonaisuudesta on 120 euroa ja vanhemmalta sisarukselta 110 euroa. Asiakasmaksu 4,5–6 tunnin hoitokokonaisuudesta on 140 euroa ja vanhemmalta sisarukselta 120 euroa.

Muutokset koskevat myös esiopetuksen jälkeistä kerhotoimintaa. Esiopetusta täydentävää kerhotoimintaa kokeillaan tänä lukuvuonna Ikurissa, Kalkunvuoressa, Kissanmaalla ja Terälahdessa. Tavoitteena on, että toimintaa voidaan laajentaa myös muihin kouluilla toimiviin esiopetusryhmiin.

Esiopetusta täydentävässä toiminnassa esiopetuksessa olevat lapset osallistuvat samaan kerhoon aamu- ja iltapäivätoiminnan koululaisten kanssa. Kerhojen sisältöä ja toimintaa kehitetään niin, että se tukee esi- ja alkuopetuksessa (luokat 1–2) yhteistä toimintamallia. Tällä hetkellä kaupungin esiopetusryhmistä noin 80 prosenttia toimii koulujen tiloissa. Tarvittaessa lapsi voi vaihtoehtoisesti osallistua esiopetusta täydentävään, osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen päivähoidossa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa kriteereitä tiukennettiin lukuvuoden 2015–2016 alusta siten, että paikka voidaan myöntää vain, jos siihen on välttämätön, huoltajan työssäkäynnistä tai opiskelusta johtuva tarve tai erityinen syy. Esiopetuksen jälkeiseen kerhotoimintaan osallistuvilla lapsilla on kerhopaikkaan samanlainen subjektiivinen oikeus kuin varhaiskasvatuksessakin.

Asiakasmaksujen korotus perustuu elokuun 2016 alussa voimaan tulevaan perusopetuslain muutokseen, joka koskee toiminnasta perittäviä asiakasmaksuja. Aamu- ja iltapäivähoidon asiakasmaksuja on korotettu Tampereella viimeksi vuonna 2012.

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti asiasta 17.3.2016.


Lisätietoja

Suunnittelija
Hanna Sulonen
puhelin 040 801 6781
sähköposti [email protected]

Suunnittelija
Hanna Sulonen
puhelin 040 801 6781
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen