Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kuusi yritystä kehittää liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan ratkaisuja Tampereella

Julkaistu 15.3.2016 9.53

Tampereen kaupunki on käynnistänyt kuuden yrityksen kanssa hankintaprosessin liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Tilannekuva on reaaliaikaista tietoa esimerkiksi liikennemääristä ja -ruuhkista, kelistä, bussien odotusajoista, katujen auraustilanteesta, vapaana olevista parkkipaikoista ja liikenteeseen vaikuttavista tapahtumista.

Yritykset kehittävät uusia älyliikenteen tekniikoita ja sovelluksia muun muassa tilannekuvatiedon keräämiseen, analysointiin ja esittämiseen. Tavoitteena on parantaa matkojen ja kuljetusten varmuutta ja ennakoitavuutta, vähentää ruuhkia, onnettomuuksien riskiä ja vakavuutta sekä päästöjä.

Myös hankinta on tehty uudenlaisella tavalla. Hankinta on kaksivaiheinen: ensimmäinen vaihe käsittää palvelukonseptin prototyypin kehittämisen ja toinen vaihe pilotointivaiheen, jolloin ratkaisua testataan käytännössä. Tampereen kaupungilla ja toimittajalla on oikeus keskeyttää toimitus ensimmäisen vaiheen jälkeen. Tavoitteena on, että ratkaisut ja pilottihankkeet ovat toteutettavissa myös muualla kuin Tampereella.

CGI Suomi Oy tuo uusia reaaliaikaisia työkaluja liikenteenhallinnan avuksi. Pilotissa joukkoliikenteen bussit toimivat sensoreina Internet of Things (IoT) -periaatteella tunnistaen liikenteen häiriötilanteita ja tienpinnan liukkautta reaaliajassa. Tieto tuodaan avoimeen rajapintaan muidenkin sovellusten kehittäjien hyödynnettäväksi.

DDS Digital Dispatch Mobisoft Oy:n projektissa tuotetaan kuljettajien havaintoihin sekä ajoneuvoissa oleviin antureihin perustuvaa liikenne- ja kelitietoa. DDS toteuttaa projektin yhteistyössä tamperelaisen taksiyhtiön Tampereen Aluetaksi Oy:n kanssa.

Infotripla Oy:n hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia liikenneinformaation analyysi- ja jakelumenetelmiä, jotka hyödyntävät myös liikennevirrassa liikkuvien ajoneuvojen keräämää mittausdataa. Tavoitteena on lisätä kaupunkiseudun liikenneinformaation kattavuutta ja luotettavuutta. Infotripla kerää ajantasaista liikennetietoa ja tuottaa liikenteen informaatiopalveluita. Tärkeimpiä asiakkaita ovat liikennejärjestelmistä vastaavat organisaatiot sekä kartta- ja navigointipalveluiden tuottajat.

Innovator Network Oy:n hankkeen tarkoituksena on tarjota reaaliaikaista tietoa Tampereen ilmaisten ja maksullisten parkkipaikkojen käyttöasteesta. Hankkeen aikana kehitetään puhelinsovellus, josta parkkipaikkatiedot on helposti ja nopeasti saatavilla käyttäjän nykyisen sijainnin tai tulevan määränpään perusteella.

Tamperelaisen Mattersoft Oy:n hanke keskittyy erityisesti liikenteen sujuvuustiedon tuottamiseen. Ratkaisu hyödyntää avoimen datan lähteitä ja tuottaa uutta, analysoitua dataa avoimiin rajapintoihin. Muita kaupungin ja yrityksen yhteistyön osa-alueita ovat mm. joukkoliikenteen reaaliaikaiseen matkustajainformaatioon, liikennevaloetuuksiin ja MaaS-palveluihin (liikkuminen palveluna) liittyvät ratkaisut.

Nodeon Finland Oy:n projektin tuloksena saadaan liikenteen uudenlaista reaaliaikaista tilannekuvaa Tampereen kaupunkialueen ja asuinalueiden liikenteestä kameratunnistusteknologian ja julkisen avoimen liikennedatan avulla.

Tampere edelläkävijä älyliikenteen ratkaisujen hyödyntäjänä ja kehittäjänä

Liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan kehitystyötä on tehty Tampereen kaupunkiseudulla usean vuoden ajan. Tampere on toiminut tilannekuvatiedon hyödyntämisen ja tuottamisen edelläkävijänä yhteistyössä alan yritysten kanssa muassa 6aika- ja INKA –ohjelmissa sekä liikenne palveluna (Maas) -hankkeessa. Lisäksi Tampere toimii aktivaattorina Tampereen seudun älykkään liikenteen ITS Factory –verkostossa. Kaupunki tarjoaa erilaisten kehittämishankkeiden kautta mahdollisuuksia uusien ratkaisujen pilotointiin ja edelläkävijämarkkinoiden luomiselle.

Liikenteen reaaliaikaisen tilannekuva on osa älyliikennettä, jolla tarkoitetaan liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamista tieto- ja viestintätekniikan avulla. Tilannekuvatieto palvelee liikenteessä liikkujia, liikenneverkon ylläpitäjiä, viranomaisia sekä kaupan ja teollisuuden logistisia kuljetuksia.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Mika Kulmala
puhelin 050 382 6455