Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Yleisötilaisuus Hämeenkadun katusuunnittelusta torstaina 17.3.

Julkaistu 14.3.2016 12.34

Tampereen Hämeenkadun yksityiskohtaisempaa suunnittelua jatketaan viime vuoden lopulla hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta. Katusuunnittelun lähtökohtia ja tarkennettuja suunnitelmaratkaisuja esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 17.3.2016 klo 17.30 - 19.30 Aleksanterin koululla (Hallituskatu 26).

Suunnitteluaineistoihin voi tutustua kello 17.30 alkaen ja esitykset alkavat kello 18. Sen jälkeen jatketaan keskusteluja suunnittelijoiden kanssa aineistojen äärellä. Paikalla on konsultin, kaupungin liikennesuunnittelun ja Raitiotieallianssin sekä joukkoliikenteen edustajia.

Suunnittelu tähtää Hämeenkadun perusteelliseen toiminnalliseen ja rakenteelliseen uudistamiseen kadun koko pituudelta. Yksityiskohtaisemman suunnittelun lähtökohta on kaupunginhallituksen ja yhdyskuntalautakunnan viime vuoden lopussa hyväksymä Hämeenkadun yleissuunnitelma.

Tavoitteena on tehdä Hämeenkadusta toimiva ja nykyaikainen katu, jolla pääosassa ovat joukkoliikenne ja jalankulku. Kadun keskelle tulee joukkoliikennekaista linja-autoille ja raitiotielle. Sen molemmin puolin suunnitellaan yksisuuntaiset pyöräkaistat, ja reuna-alueilta varataan entistä enemmän tilaa kävelylle ja oleskelulle.

Suunnittelun lähtökohdat ovat tarkentuneet yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen, joten joitain muutoksia on tulossa muun muassa kadun poikkileikkaukseen ja pysäkkien sijoitteluun.

Kevään aikana tarkastellaan muun muassa Pellavatehtaankadun läpiajoliikennettä, pyöräväylien materiaalia, katusulatusta, huoltoliikennettä sekä esteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta. Laadittavissa katusuunnitelmissa ratkaistaan muun muassa katutilan mitoitus ja katukalusteiden sijainnit.

Suunnittelua tehdään yhteistyössä Hämeenkadun yrittäjien, kiinteistönomistajien ja asukkaiden sekä eri käyttäjäryhmien edustajien kanssa järjestämällä työpajoja ja tapaamisia. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun muun muassa yleisötilaisuuksien ja internetin kautta.

Palautteiden jälkeen suunnitelmat kehitetään katusuunnitelmaluonnoksiksi. Katusuunnitelmat asetetaan nähtäville loppukesällä 2016. Päätöskäsittelyjen jälkeen edetään rakennussuunnitelmien laadintaan, ja rakentaminen voi alkaa kesällä 2017.

Suunnittelun etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista kerrotaan hankkeen internet-sivuilla www.tampere.fi/hameenkatu Sivuilla on myös hyväksytty yleissuunnitelma sekä suunnittelijoiden yhteystiedot.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki/
Liikenneinsinööri
Jaana Kalliolaakso
puhelin 040 568 5913


Teksti Anna-Leea Hyry