Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Yhteiskunnallinen yritys haluaa parantaa ikäihmisten hoivan laatua

Julkaistu 14.3.2016 10.19

Tampereella on jo reilun kahden vuoden ajan toiminut tehostettua palveluasumista tarjoava Kontukoti, jonka taustalla on Tampereen kaupungin henkilöstön perustama yhteiskunnallinen yritys kaksi.nolla oy.

Yhteiskunnallisen yrityksen päämääränä on tuottaa yhteistä hyvää. Kun kaksi.nolla perustettiin Tampereen kaupungin ja Sitran Koukkuniemi 2020 -hankkeessa, sen tavoitteeksi asetettiin parantaa ikäihmisten elämänlaatua ja lisätä heidän parissaan tehtävän työn arvostusta. Lisäksi sen toiminnassa korostuu avoimuus ja vastuullisuus sekä halu tehdä hyviä asioita lähiympäristössä. Valtaosa yrityksen voitosta käytetään näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Kaupungin teettämissä asiakastyytyväisyyskyselyissä Kontukoti on pärjännyt mainiosti. Esimerkiksi viime vuonna kaikki kyselyyn vastanneet asukkaat kokivat saavansa Konnusta hyvää hoitoa ja hoidosta annettujen arvosanojen keskiarvo 4,26 (asteikolla 1–5) oli kyselyn korkein.

Yhteisöllisyys on tärkeää Kontukodissa. Esimerkiksi viikoittaiset yhteisöpalaverit asukkaiden, omaisten ja työntekijöiden kesken tuovat omaisille mahdollisuuden osallistua toiminnan kehittämiseen. Sosiaalisessa mediassa taas työtä tehdään näkyväksi ja kauempanakin asuva omainen voi seurata Kontukodin toimintaa.

Asukkaiden toimintakyvyn vahvistaminen näkyy kaikessa toiminnassa. Asukkaat osallistuvat esimerkiksi arjen askareisiin tiskaten, siivoten ja leipoen.

Yhteiskunnallisena yrityksenä Kontukoti tarjoaa työkokeilupaikkoja heikossa työmarkkina-asemassa oleville.

Tehostetun palveluasumisen lisäksi kaksi.nolla tuottaa kotihoitopalveluja.


Lisätietoja

Toimitusjohtaja
Teo Tuovinen
puhelin 050 434 4216
sähköposti [email protected]

Kodinjohtaja
Tuula Hoivala
puhelin 050 363 5762
sähköposti [email protected]

Projektijohtaja
Anne-Mari Ahonen
puhelin 040 801 6677
sähköposti [email protected]