Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tulevaisuuden Hiedanranta elää arkkitehtien visioissa: Töitä tehdään niin tehtaan katoilla kuin kelluvissa laivoissa

Julkaistu 11.3.2016 11.35

Lielahden vanhan tehdasalueen muuttaminen Hiedanrannan uudeksi kaupunginosaksi etenee askeleittain. Tampereen kaupunki valmistelee koko alueen kansainvälistä suunnittelukilpailua, joka käynnistyy tänä keväänä. Alue on tunnistettu hyvänä asumisen alueena, sillä ranta ja alueen kartanoa ja teollinen historia luovat hyvän lähtökohdan alueen kehittämiselle. Uusien työpaikkojen kehittämiseksi alueelle ja suunnittelukilpailun tavoitteiden määrittämiseksi Uusi Kaupunki -arkkitehtuurikollektiivi laati neljä tulevaisuusvisiota Hiedanrantaan pohjautuen Tampereen alueen yrittäjien sekä elinkeinoelämän edustajien ideoihin.

Kuvasovite: Historialliset tehdasrakennukset muodostavat vetovoimaisen kaupan, työn ja kulttuurin keskuksen myös väliaikaiseen käyttöön alueen kehittymisen aikana.
 

Hiedanrannan talkoot -työpajan tulokset esiteltiin perjantaina 11.3.2016 Tampereen kaupungin valtuustosalissa. Hiedanrannan suunnittelukilpailua pohjustavassa työpajassa tutkittiin, millainen ympäristö houkuttelee alueelle tulevaisuudessa taloudellista toimeliaisuutta, työpaikkoja ja tuotantoa, sekä ruokkii innovaatioiden syntymistä. Uusi Kaupunki -kollektiivin neljä jäsentoimistoa työskentelivät kahden päivän ajan Lielahden kartanolla yhdessä elinkeinoelämän, yrittäjien, aktiivisten toimijoiden sekä rakentamisen asiantuntijoiden kanssa, jalostaen työpajassa syntyneet ajatukset neljäksi tulevaisuuden visioksi.

Niilo Ikosen ja Pauli Siposen Avarrus Arkkitehtien johdolla keskusteltiin tulevaisuuden työstä ja sen tekemisen tiloista. Tulevaisuuden työpaikkojen sijoittuminen Hiedanrantaan mahdollistetaan vallitsevan tarpeen mukaan joustavalla kaupunkirakenteella, joka tarjoaa otolliset olosuhteet niin pienimuotoiseen yrittämiseen kuin suuren mittaluokan toimintaan. Työtä tehdään myös kelluvissa toimistolaivoissa kaupunkimaisen rannan tuntumassa. Hiedanrantaa on mahdollista kehittää myös merkittävänä työn tekemisen alueena, missä yhdistyvät yrittämisen ja asumisen palvelut, liikenteellinen solmukohta ja innovaatiot asumiseen sekä hyvään elämään.

Kuvasovite: Esimerkki kuinka vanhat tehdaskiinteistöt voivat tukea työn ja vapaa-ajan yhdistämistä.

Heikki Riitahuhta ja Tiia Anttila Studio Puistosta tutkivat teollisen tuotannon mahdollisuuksia alueella. Hiedanrannan tulevan tuotannon on palveltava sekä itse aluetta että sen laajempaa ympäristöä. Alueella tarvitaan sekä pientuotantoa ja käsityöläisyyttä että innovatiivisia energia- ja ruokatuotantoratkaisuja.

- Voisiko Hiedanrannasta syntyä vertikaaliviljelyn pilottihanke ja samalla esimerkiksi materiaaliteknologisten innovaatioiden kiihdyttämö, pohti kollektiivin nuorin jäsen Tiia Anttila.

Jussi Vuori ja Erica Österlund JADA Oy:stä vetivät palveluihin ja kauppaan keskittynyttä ryhmää. Tulevaisuuden palvelujen ja kaupan fyysistä olomuotoa ei voida ennustaa riittävän tarkasti.

- Uusi kaupunkirakenne tulee kehittää sellaiseksi, että erilaiset rakennusvolyymit ja -yhdistelmät ovat mahdollisia rakentaa ja muunneltavissa edelleen, toteaa Jussi Vuori.

Uuden kaupunginosan tunnusomaisuus ei synny vain sijannista vaan rakentamista ohjaavaa kriteeristöä voidaan kehittää erilaisten kannustimien avulla.

Kuvasovite: Viihtyisä järviympäristö ja innovatiivinen rantarakentaminen työpaikkojen vetovoimatekijöinä.

Inari Virkkala ja Hilla Rudanko tallensivat työpajakeskustelujen pohjalta vision Hiedanrannan innovaatiokaupungin käynnistämisestä. Kaupungin tulee yritysten houkuttelun sijaan keskittyä olemaan riittävän vetovoimainen yritysten perustajille. Innovaatiot syntyvät huippuosaajien verkostoissa, joiden houkuttelun tärkein tekijä on korkea elämänlaatu. Tulevaisuudessa työ, harrastukset ja vapaa-aika lomiutuvat yhä enemmän yhteen, ja houkutteleva kaupunki tarjoaa houkuttelevimmat vapaa-ajan magneetit.

- Rannan uimala sekä teollisuushallien kiipeilyseinä ovat nopeita keinoja alueen brändin rakentamiseen Suomen monipuolisimpana harrastusalueena, Rudanko kiteyttää.

Työpajan järjesti Tampereen kaupunki ja Kuowi Oy yhteistyössä nuorten arkkitehtitoimistojen Uusi Kaupunki -kollektiivin kanssa. Työpajan tulokset pohjustavat Hiedanrannan arkkitehtuurikilpailua. Tampereen alueen yrittäjien sekä elinkeinoelämän edustajien ideoihin.

Hiedanranta lyhyesti

- Kaupunki osti alueen, jossa on vanhojen tehtaiden lisäksi Lielahden kartano ja muita arvokkaita rakennuksia.

- Maa-aluetta saatiin 26 miljoonan euron kaupassa 90 hehtaaria, lisäksi siihen kuuluu 1 000 hehtaaria vesialuetta. Maa-alueen länsiosassa on kaksi toimivaa tehdasta.

- Alue on toistaiseksi suljettu, mutta sitä avataan valvotusti esimerkiksiyleisötapahtumiin. Alueella on väliaikaista toimintaa vielä pitkään, tapahtumien lisäksi aluetta vuokrataan eri toimijoille. Sitä käytetään myös maan ja lumen varastointiin.

- Näsijärven pohjassa olevan puukuidun uudelleen käytön mahdollisuuksia rakentamiseen tutkitaan. Jopa tekosaaria on visioitu.

- Alueelle voisi tulla noin 25 000 asukasta ja yli 10 000 työpaikkaa, mutta paljon on vielä avoinna. Esimerkiksi päätös raitiotiestä vaikuttaa myös Hiedanrannan tulevaisuuteen.

- Tavoitteena on, että Hiedanranta avataan yleiselle kevyelle liikenteelle ensi kesän aikana. Lähellä rantaa kulkeva kevyenliikenteen väylä muodostaa uuden yhteyden Niemenrannan ja Paasikiventien välille.


Lisätietoja

Uusi Kaupunki -arkktehtuurikollektiivi
Arkkitehti
Inari Virkkala
puhelin 040 574 1926
sähköposti [email protected]

Kuowi Oy
Head of Urban Design
Riina Pulkkinen
puhelin 040 7080 178
sähköposti [email protected]

Tampereen kaupunki
Hankekehitysjohtaja
Reijo Väliharju
puhelin 050 388 0901

Tonttipäällikkö
Reino Pulkkinen
puhelin 050 558 4570


Teksti Inari Virkkala, Anna-Leea Hyry