Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tampere vauhdittaa digikehitystä

Julkaistu 8.3.2016 16.38

Digitalisaation hyödyntämisessä nähdään Tampereella suuria mahdollisuuksia niin elinkeinoelämän kuin julkisten hyvinvointipalvelujenkin tulevaisuudessa. Teema oli vahvasti esillä Microsoftin toimitusjohtaja Pekka Horon Tampereen vierailulla 8.3.2016.

Vierailun pääteemana oli digitalisaation rooli uudenlaisessa oppimisessa, mutta pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja toimitusjohtaja Horo ehtivät puhua myös laajemmin digitalisaatiosta sekä Tampereen kaupungin ja Microsoftin yhteistyöstä. Digitalisaatio on myös läpileikkaavana teemana valtion ja Tampereen kaupungin välillä neuvoteltavassa kasvusopimuksessa.

Digitalisaatiolla suuri rooli uudenlaisessa oppimisessa

Toimitusjohtaja Pekka Horo ja pormestari Anna-Kaisa Ikonen pääsivät Kaukajärven koulussa konkreettisesti testaamaan yhdessä oppilaiden kanssa uudessa opetussuunnitelmassa olevaa koodausta, jonka avulla lapset voivat oppia abstraktin ajattelun taitoja. Kaukajärven koulu on vahvasti digiorientoitunut koulu, jossa on erikseen teknologiapainotteisia luokkia. Tampereen kaupunki tekee Microsoftin kanssa yhteistyötä muun muassa koulujen digitalisaation edistämisessä.

Uuden opetussuunnitelman myötä koulut tulevat siirtymään opetuksessa enemmän ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja kouluissa opitaan uudenlaisia tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. Uudenlaisessa oppimisessa digitalisaatiolla on suuri rooli. Syväoppiminen ja ilmiöiden tutkimiseen perustuva opetus tarvitsevat modernit ja käyttäjälähtöiset välineet, joihin on Tampereen perusopetuksessa satsattu paljon viime vuosina.

Pormestari Anna-Kaisa Ikosen mukaan pelkkä teknologian tuominen koululuokkiin ei lisää digitalisaation hyödyntämistä kouluissa, vaan tarvitaan kokonaisvaltaista pedagogista kehittämistä ja toimintakulttuurin muutosta.

- Tampereen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on jo usean vuoden ajan tehty kokonaisvaltaista kehittämistyötä, jotta digitalisaatio nivoutuu luontevaksi osaksi strategista kehittämistä. Kouluissa tarvitaan sekä osaamista että teknologiaa, Ikonen sanoo.

Oppimisen Pohjantähti -hanke vie syväoppimisen taitoihin

Tampereen kaupunki on mukana Oppimisen Pohjantähti -hankkeessa, joka tuo konkreettisia työvälineitä muutoksen tueksi. Hankkeessa on mukana Tampereella jo 19 koulua ja neljä päiväkotia. Hanke on osa laajaa kansainvälistä NPDL-ohjelmaa. Ohjelmassa on tavoitteena, että lapset oppivat ajattelemaan loogisesti, kriittisesti, selvästi ja näkemyksellisesti sekä osaavat tarkastella asioita eri näkökulmista ja osaavat rakentaa yhdessä perinteiset ainerajat ylittävää tietoa.

Viime vuoden alussa kouluissa otettiin käyttöön opetuksen pilvipalvelu Office 365 ja esimerkiksi kaikki koulujen lukuvuosisuunnitelmat liitteineen tehdään suoraan pilveen OneNoteen. Digitaalisten oppimateriaalien jakelussa Tampereella käytetään Edustore-palvelua, joka on integroitu oppimisympäristön sisään. Tampere on ollut mukana kehittämässä palvelua ja innovatiivista kilpailutusta kansallisesti. Kaikissa Tampereen kouluissa on kattava langaton verkko, johon koulun henkilökunta ja oppilaat voivat kirjautua omilla opetusverkon tunnuksillaan.

Opettajien osaamisen kehittämisessä hyödynnetään vertaistukea. Osa opettajista on irrotettu omasta työstään tukemaan kollegoitaan esimerkiksi Office 365:n käytössä. Opettajille järjestetään myös keskitettyjä koulutuksia. Opettajien osaamisen arviointiin käytetään valtakunnallista Opeka-työkalua.

Suunnitelmissa on pilotoida etäpäiväkokeilua muutamassa yläkoulussa. Tampereella on myös käynnissä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisprojekti, jossa digitalisoidaan hallinnon prosesseja kuten esimerkiksi erityisen tuen hakuprosessi.

Tampere pääsi jatkoon kasvusopimusneuvotteluissa

Elinkeinoelämän näkökulmasta digitaalisella murroksella on mittavat vaikutukset ja se koskettaa kaikkia teollisuuden aloja. Digitalisaatio tarkoittaa muun maussa liiketoimintatapojen sekä tuotanto- ja palveluprosessien uudelleen ajattelua. Digitalisaation hyödyntämisessä on valtava potentiaali tuottavuuden parantamiseksi ja talouskasvun lisäämiseksi.

Tampere valmisteli alkuvuonna 2016 valtiolle ehdotuksen valtion ja kaupungin väliseksi kasvusopimukseksi nimenomaan digitalisaation teemalla. Kasvusopimuksissa valtio ja kaupunki sopivat yhdessä toimenpiteistä elinkeinoelämän kasvun vauhdittamiseksi. Hallituksen kilpailukykykärkihankkeen ministerit keskustelivat 4.3.2016 kasvusopimusmenettelyyn tulleista ehdotuksista ja valitsivat kuusi ehdotusta jatkoneuvotteluihin.

- Nostimme Tampereen kasvusopimusehdotuksen pääteemaksi digitalisaation, joka tarjoaa uusia kasvun mahdollisuuksia paitsi perinteiselle teollisuudelle myös julkisten palvelujen uudistamiselle, ja tukee näin myös valtakunnallista sote-uudistusta, pormestari Ikonen kertoo.

Tampereen kasvusopimuksen valmistelu etenee neuvotteluissa työ- ja elinkeinoministeriön kanssa maalis- huhtikuun aikana. Toimenpiteitä päästään toteuttamaan jo vuoden 2016 aikana.

- Haluamme olla digiloikan eturintamassa ja rakentamassa uudistavalla elinkeinopolitiikallamme koko Suomen kilpailukykyä. Tulevilla toimenpiteillä haluamme tukea rakennemuutokseen vastaamista yhteistyössä yritysten kanssa niiden uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä edistäen, Ikonen jatkaa.

Microsoft-yhteistyötä laajasti

Tampereen kaupungilla ja Microsoftilla on hyvää yhteistyötä eri alueilla. Koulujen digitalisaation ja elinkeinoyhteistyön lisäksi Tampereen kaupungilla on itselläänkin käytössä Microsoftin ohjelmistoja sekä perinteisissä työasemissa että uuden liikkuvan työn ratkaisuissa. Sekä Tampereen kaupunki että Microsoft pitävät tärkeänä monipuolisen ja hyvän yhteistyön jatkumista.

- Microsoftin tyyppinen osaaminen ja tuotekehitys tukevat vahvasti Tampereen monia uusia älykkään kaupungin ratkaisuja. Yhteisiä intressejä meillä on muun muassa älyliikenteen uusissa ratkaisuissa, toteavat pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja toimitusjohtaja Pekka Horo.

Rakennemuutoksen taklaamisen uusissa suunnitteilla olevissa toimenpiteissä voidaan jatkossa hyödyntää myös Tampereella käynnissä olevan Microsoftin Polku-ohjelman oppeja.


Microsoftin toimitusjohtaja Pekka Horo tutustui Tampereella Kaukajärven koulussa digitalisaation rooliin uudenlaisessa oppimisessa. Konkreettisesti tätä päästiin testaamaan yhdessä koulun oppilaiden kanssa. Kaukajärven koulun kuudesluokkalaisen August Kaivosen opastuksella rakentuu digitaalinen legorobotti.

Kaukajärven koulun seitsemäsluokkalaiset Kia Honkala ja Ville Syrjäkoski opastavat pormestari Anna-Kaisa Ikoselle koodausta ja ohjelmointia.

Lisätietoja

Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Tuija Telén
puhelin 040 801 6009
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki